Bli medlem!

Att vara partimedlem är ett ställningstagande till hur världen fungerar: genom att betala medlemsavgiften stöder du vårt arbete för en bättre framtid. Som medlem får du också möjligheten att delta aktivt i De Grönas verksamhet. De Gröna i Helsingfors har 11 stadsdelsföreningar och 4 föreningar med verksamhet som omfattar hela staden. Mera information hittar du här.

Som medlemsförmån får du Vihreä Lanka -tidningen hem varje fredag.

Alla medlemmar som get sin e-post adress är med på en enkelriktad e-postlista som används till att informera medlemmarna om evenemang och öppna förtroendeposter. Det är visst frivilligt att vara på listan.

De Gröna har ett diskussionsforum för medlemmar, det är lätt att registrera sig dit och det finns också ett diskussionsområde för icke-medlemmar.

Här kan du komma med

Välj först ”oman kuntani paikallisyhdistykseen”. Där kan du också bli medlem i Helsingin Vihreät Nuoret-ungdomsföreningen, kvinnoföreningen Helsingin Vihreät Naiset eller Helsingin Vihreä Seura, som är en kön-, ålder- och regionneutral förening för dem som inte vill koncentrera sig på detaljerad kommunalpolitisk diskussion utan har en bredare syn på saker och vill diskutera om riks- och världsomfattande frågor.

Du kan också bli medlem i Grifi, Finlands svenska gröna. Då väljer du ”Muuhun valtakunnalliseen yhdistykseen”.

Close Comments