Föreningen

De Gröna i Helsingfors har 15 medlemsföreningar.

Lokalföreningarna är stadsdelsorienterade organisationer där medlemmarna kan bekanta sig med andra likatänkande människor från samma stadsdel och diskutera tillsammans olika utvecklingsfrågor och problem gällande lokala stadsplaneringsfrågor etc. Lokalföreningarna fungerar också som en länk till stadsfullmäktige och andra förtroendevalda från De Gröna. Föreningarna ordnar öppna diskussionstillfällen, medlemskvällar och exkursioner.

Dessutom finns det fyra föreningar som har hela staden som sitt verksamhetsområde.

Helsingin Vihreät Naiset ry är en förening för kvinnor i Helsingfors. De koncentrerar sin verksamhet på jämställdhetsfrågor, socialtjänster mm.

Helsingin seudun Ikivihreät ry är seniorföreningen som finns till för att påminna att De gröna inte är endast för unga.

Helsingin Vihreät nuoret ry är en ungdomsförening för unga och studerande. De hör både till De gröna i Helsingfors och ViNO (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto – De gröna unga och studerandenas förbund) som är det riksomfattande förbundet för unga medlemmar. Ungdomsföreningen tar ställning till studierelaterade frågor och andra ämnen som är nära ungdomen men de har också starka åsikter gällande klimatfrågor och djurplågeri.

Helsingin Vihreä seura ry finns till för dem som inte vill höra till en stadsdelsförening men hör inte heller till kvinno-, ungdoms- eller åldringsföreningarna. Seuras verksamhet koncentrerar sig på större frågor än lokalpolitik.

Välkommen med!

Kontaktuppgifterna till lokalföreningarnan hittar du här.

Close Comments