Ei leikata päivähoidosta

emma_päivähoito

Sipilän hallituksen halu rajoittaa lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja kasvattaa lapsiryhmiä eriarvoistaa lapsia.

Tänään käsittelemme eduskunnassa varhaiskasvatuksen heikennyspakettia. Jos opetusministeri Grahn-Laasonen kuuntelisi asiantuntijoita, tätä esitystä ei tehtäisi.

Lapsiasiavaltuutettu on lausunut, että hallituksen esitys vie varhaiskasvatusksen tilannetta selkeästi huonompaan suuntaan. Lastensuojelujärjestöt toteavat yksiselitteisesti lausunnoissaan, että esitys eriarvoistaa lapsia ja leimaa heikommassa asemassa olevia perheitä. Lyhyen aikavälin taloudellista etua tavoiteltaessa jyrätään kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten etu.

Suomen Psykologiliitto varoittaa, että hallituksen varhaiskasvatukseen tekemät säästöt maksetaan lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina. Ja lisäksi viimeksi tänään kuntaliitto on todennut, että perusteluina esitetyt taloudelliset säästöt eivät vastaa todellisuutta. Saman on todennut myös Helsinki. Hallituksen väittämät säästöt eivät siis ole totta.

Hallituksen esitys huonotaa suomalaista varhaiskasvatusta, on puhtaan ideologinen ja sen maksajiksi joutuvat kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset.

Pienet ryhmäkoot ja lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen ovat suomalaisen laadukkaan päivähoidon perusta. Kun jokaisen lapsen kasvua voidaan tukea yksilöllisesti, eikä lapsia erotella vanhempien työtilanteen perusteella, annetaan lapsille hyvät eväät oppimiseen ja elämään. Saamme jatkuvasti lisää tietoa siitä, kuinka suuri merkitys laadukkaalla varhaiskasvatuksella on pienen lapsen elämään.

Helsinki on Vihreiden johdolla ottanut kielteisen kannan hallituksen esitykseen sekä opetuslautakunnassa että varhaiskasvatuslautakunnassa, jota puheenjohdan. On hienoa, että Suomen pääkaupunki maan suurimpana varhaiskasvatuksen tarjoajana puolustaa hyvää ja yhdenvertaista varhaiskasvatusta ja vastustaa Sipilän hallituksen lakiesitystä. Tällä hetkellä neuvotellaan Helsingin ensi vuoden budjetista, ja laadukkaan päivähoidon turvaaminen on neuvotteluissa Vihreiden tärkeimpiä tavoitteita. Emme halua ryhmäkokoja kasvatettavan tai päivähoito-oikeutta rajoitettavan.

Jos eduskunta jostain syystä hyväksyy varhaiskasvatuksen heikennyksen, Helsingin ei pidä sitä tehdä.

Emma Kari
kansanedustaja, varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja

Close Comments