Ajankohtaista

Den gröna staden är nära

I det gröna Helsingfors är livet nära. Vi vill ha närbibliotek, närbutiker, närdaghem och -skolor, närkultur och nära till naturen. Vi tar oss fram genom att promenera och cykla eller med buss, spårvagn och metro. Vi vill ha mer närdemokrati, så att alla har en möjlighet att delta i gemensamt beslutsfattande. Vi tar hand om våra närstående.

Evenemangskalender