De Grönä i Helsingfors

Bli Grön!

Medlemskap i de Gröna är ett sätt att ta ställning till det som sker i världen. Som medlem tar du del i att förändra världen och att försvara mänskligheten, miljön och dem som är för svaga för att göra det sig själv. Vi är inte bara ett politiskt parti: vi är en rörelse, som är lika stark som våra medlemmar är. Du är varmt välkommen att bli med i vår verksamhet!

De Gröna i Helsingfors har över 2000 medlemmar och 13 medlemsföreningar.

Medlemsavgift 2020: 35 €
Mindre bemedlade (studenter, arbetslösa, pensionärer, osv.): 15 €
Avgiften gäller pågående kalenderår.

Bli Grön!

Kontaktuppgifter

Fredriksgatan 33 A 2. vån
00120 Helsingfors
hevi@vihreat.fi

Anna Hyödynmaa

+35840 754 3313
anna.hyodynmaa@vihreat.fi
– allmänn förvaltning
– fullmäktigegruppens ärenden
– förtroendeposter
– kretsstyrelsens sekreterare

Emma Mikkilä

+35845 125 2541
emma.mikkila@vihreat.fi

Ordförande 2020

Hanna Hannus
Tel. +35850 307 2127

hanna.hannus@vihreat.fi

Kontaktuppgifterna till medlemsföreningarnan hittar du här (på finska).