Avoin työpaikka: Helsingin Vihreiden vaalipäällikkö

Helsingin Vihreät ry etsii äitiysloman sijaiseksi

VAALIPÄÄLLIKKÖÄ

Ajalle 1.9.-30.11.2012.

Helsingin Vihreät ry on Vihreän liiton piirijärjestö, johon kuuluu 14 jäsenjärjestöä. Vihreillä on Helsingissä neljä kansanedustajaa ja 21 kaupunginvaltuutettua. Jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä noin 2000 henkilöjäsentä.

Vaalipäällikön tehtäviin kuuluu vetovastuu vihreiden vuoden 2012 kunnallisvaalikampanjan koordinoinnista ja toteutuksesta Helsingissä. Työhön kuuluu mm. Helsingin Vihreiden jäsenjärjestöjen, vapaaehtoistoiminnan ja ehdokkaiden kampanjoiden koordinointia ja avustamista, tapahtumajärjestelyjä sekä taloushallinnan ja tiedotuksen tehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytetään ahkeruutta ja oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja sekä vihreää arvomaailmaa. Eduksi lasketaan kampanjointi- ja järjestökokemus sekä hyvä ruotsin kielen taito.

Tehtävä on kokopäiväinen 37,5 tuntia viikossa ja palkka 2 250 euroa kuukaudessa.

Hakemukset on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen hevi@vihreat.fi viimeistään ke 13.6.2012.

Lisätietoja antavat Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja Outi Silfverberg, puh. 040 754 3313 sekä vaalipäällikkö Eveliina Lindell, puh. 045 125 2541.

Close Comments