Atte Harjanne

Tutkija, diplomi-insinööri, 34

Ilmaston ehdokas. Tieteen puolustaja.

Lahjoita Aten kampanjaan!

Olen 34-vuotias diplomi-insinööri, tutkija ja kaupunginvaltuutettu Siltasaaresta. Tutkin työkseni ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ja minulle on selvää, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat nyt kaiken politiikan tärkeimmät haasteet. Seuraavien vuosikymmenten aikana on saatava päästöt nopeaan laskuun ja lopulta nollaan. Kaikkea vähäpäästöistä energiaa tarvitaan paljon lisää, liikennettä on sähköistettävä nopeasti ja maatalous on käännettävä päästölähteestä hiilinieluksi.

Yleisemmin politiikka on minulle yhteistä haasteiden ratkomista ja paremman tulevaisuuden luomista. Sitä tehdessä on tärkeää ymmärtää omastakin poikkeavat näkökulmat, pohjata päätökset parhaaseen mahdolliseen tietoon ja torpata populistinen mutkien suoristelu. Politiikkaa tehdään arvojen pohjalta, mutta tutkittu tieto on onnistuneen päätöksenteon kulmakivi. Haluankin puolustaa tiedettä ja sivistystä kaikilla politiikan rintamilla. Arvostan lisäksi ennakkoluulottomuutta, yhteistyökykyä ja vastuullisuutta, sillä usein politiikan riesana on lyhytjänteinen nollasummapeli ja pisteiden kerääminen.

Talouspoliittisesti kuvailisin olevani markkinoiden tehon ja rajat tiedostava liberaali. Mielestäni yksilön vapaus ja vastuu ovat tärkeitä lähtökohtia politiikalle, ja vapaat markkinat erittäin tehokas keino rakentaa vaurautta ja hyvinvointia. Maailma ei kuitenkaan ole mustavalkoinen eikä kaikkeen voi soveltaa kovaa markkinalogiikkaa – ja talouskasvu on lopulta keino eikä päämäärä itsessään. Jokaisen elämä on kokoelma omia valintoja, sattumaa ja yhteiskunnallisten rakenteiden ohjausta. Markkinat eivät toimi, jos valta keskittyy liikaa tai jos ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja ei hinnoitella riittävästi. Lopulta politiikan tehtävänä on purkaa haitallisia rakenteita, taata kaikille lähtökohdat hyvään elämään, säännellä markkinat tuottamaan kestävää hyvinvointia, vaalia sivistystä ja rakentaa julkisilla investoinneilla pitkän aikavälin kestävää kehitystä.

Close Comments