Asunto on perusoikeus, joka kuuluu meille kaikille

Suomalaisten suurella enemmistöllä menee nyt 2010-luvulla paremmin kuin koskaan aiemmin. Samalla kuitenkin osa ihmisistä putoaa tämän vallitsevan hyvinvoinnin ulkopuolelle, yhteiskunnan reunoille, erilaisiin huono-osaisuuden notkelmiin. He putoavat samalla usein myös tutkimusten ulkopuolelle, jolloin suomalaisten hyvinvoinnista piirtyy helposti liian ruusuinen kuva. Näissä notkelmissa ihmisten elintaso, elämänlaatu ja elämäntapa poikkeavat selkeästi hyvinvoivasta enemmistöstä.

Erilaisia huono-osaisuuden notkelmia on useita ja monenlainen huono-osaisuus kasautuu usein samoille ihmisille, oli kyseessä sitten leipäjonoista ruokaa hakeva, suonensisäisiä huumeita käyttävä tai ja esimerkiksi laitoksissa elävä ihminen. Asunnottomuutta voidaan kuitenkin pitää hyvinvoinnin kaikkein suurimpana puutteena. Ilman asuntoa muun elämän järjestäminen on hankalaa ja asunnon puute johtaa moneen muuhun huono-osaisuuden ilmentymään. Moni suomalaisten hyvinvointia kuvaava tutkimus ei tunnista näiden huono-osaisuuden notkelmiin putoavien ihmisten huono-osaisuutta, ja siksi näitä notkelmia onkin viime vuosina alettu tutkia ilmiöstä käsin, haastattelemalla suoraan ihmisiä tilastojen takaa.

Suomen perustuslain 19 § toteaa, että  ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.”  Tästäkin huolimatta asunnottomia on Suomessa eri määritelmien mukaan vajaasta 10 000 noin 30 000 henkilöön. Asunnottomuus ei ole enää vain keski-ikäisen, työttömäksi jääneen ja perheensä menettäneen miehen kohtalo, vaan asunnottomuus lisääntyy erityisesti nuorilla, naisilla ja maahanmuuttajilla.

Ei ole myöskään yhdentekevää, mikä katto ihmisen pään päällä on, sillä muiden ihmisten luona asuminen tarkoittaa monelle kodittomuutta, kokemusta siitä, että ei ole juurtunut mihinkään.

Paras keino vähentää asunnottomuutta on rakentaa lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja – on poliittisesta tahdosta kiinni, kuinka paljon tai vähän asunnottomuutta sallimme hyvinvointivaltioon. Asuntotuotannon lisääminen ja Asunto ensin -periaatteen edistäminen tarvitsevat rinnalleen myös laadukkaita, kotiin vietäviä palveluita erityisesti pitkäaikaisasunnottomuudesta kärsineille – suuri osa ihmisistä kykenee asumaan omillaan, kunhan saa siihen riittävän tuen. Asunnon pitäisi olla perusoikeus meille kaikille, eikä sivistyneessä maassa kenenkään pitäisi joutua viettämään öitään talvipakkasessa.

Maria Ohisalo
köyhyystutkija,
Vihreiden varapuheenjohtaja

Ohisalo-Maria_14-12-16_024_web

Close Comments