Tiedotteet

Uusi varavaltuutettu Pauliina Saares Helsingin Vihreiden puheenjohtajaksi

Helsingin Vihreät valitsi eilen kevätkokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Pauliina Saareksen. Saares on tuore varavaltuutettu, joka työskentelee Heidi Hautalan erityisavustajana ja Vihreiden kansainvälisten asioiden päällikkönä. Ihmisoikeus-, ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksiin erikoistunut Saares on aiemmin työskennellyt kansalaisjärjestösektorilla, mm. Kepan asiantuntijatehtävissä. Puheenjohtajana hän on toiminut mm. yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivassa kansalaisjärjestö Finnwatchissa.

“Juuri käydyt kuntavaalit osoittivat, että Helsingin Vihreillä on huima määrä halua ja potentiaalia kasvaa entistä suuremmaksi ja tehdä töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Vuoden sisällä edessä ovat sekä maakunta- että presidentinvaalit, ja Vihreillä on jälleen näytön paikka edessään. Haluan olla mukana tekemässä tätä työtä tukemalla ja innostamalla työntekijöitämme, aktiivejamme ja vapaaehtoisiamme.”, Saares kertoo.

Saares on kolmevuotiaan lapsen äiti ja asuu Töölössä. Hän on asunut elämänsä aikana 13:ssa Helsingin kaupunginosassa, joten Helsinki on hänelle tuttu lähiöistä kantakaupunkiin.

“Tahdon olla mukana rakentamassa yhtenäistä Helsinkiä, jossa ihmisiä ja luontoa arvostetaan yli kaupunginosarajojen”, Saares sanoo. “Eniten olen tehnyt töitä köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamisen sekä vastuullisuuden eteen, ja näitä kysymyksiä haluan tuoda esiin myös kuntapolitiikassa”, Saares jatkaa.

Vuoden 2017 loppuun puheenjohtajaksi valittu Saares on valmis jatkamaan puheenjohtajana myös vuonna 2018, mikäli helsinkiläiset Vihreät niin päättävät.

“Jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että Helsingin Vihreissä kokemusta siirtyy myös kalenterivuosien yli. Nyt edessämme on useampi peräkkäinen vaalivuosi, joten tietotaidon ylläpitämiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Toki samaan aikaan tulee muistaa, että rotaatiosäännön noudattaminen luottamustehtävissä on hyvin tärkeää demokratian vuoksi”, Saares linjaa.

Helsingin Vihreiden puheenjohtajana vuonna 2016 ja kevään 2017 toiminut Maria Halonen luopui tehtävästä kuntavaalien jälkeen.

Lisätietoja:
Pauliina Saares, Helsingin Vihreiden uusi puheenjohtaja 2017
puh. 040 741 2778

Meeri Väänänen, vs. toiminnanjohtaja
puh. 045 637 5667

Viihtyisä kaupunkiympäristö, sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja energiapolitiikan käänne Vihreiden käsissä – Helsingin johtopaikat jaettu luottamuspaikkaneuvotteluissa

Vihreät ovat tyytyväisiä tänään lauantaina Helsingissä päättyneisiin puolueiden välisten luottamuspaikkaneuvotteluiden tulokseen. Vihreiden historian parhaan vaalituloksen jälkeisissä neuvotteluissa Vihreät sai vastuulleen kaupunkiympäristön sekä sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarien tehtävät sekä Helsingin Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajuuden. Kaupungin kärkitehtävistä myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus sekä kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtajuus tulivat Vihreille. Kaupunginhallitukseen Vihreät sai neljä paikkaa.

– Vihreät on Helsingissä toinen suurista puolueista ja se puolue, joka kasvatti kuntavaaleissa eniten kannatustaan. Tämä neuvottelutulos näyttää, millä tavoin vihreiden edustamat arvot, kuten avoimuus, palvelujen tasa-arvoinen saatavuus ja ilmastonmuutoksen torjunta, vaikuttavat Helsingissä seuraavien neljän vuoden aikana. Tulevaisuudessa vihreä kädenjälki näkyy entistä selkeämmin esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä energiapolitiikassa, iloitsee valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

– Uuden yleiskaavan vieminen eteenpäin ja tarkempien kaavapäätösten hiominen ilmastolle, sujuvalle liikkumisille, uusille asunnoille ja luonnolle parhaiksi mahdollisiksi on uuden kaupunginvaltuuston tärkeimpiä tehtäviä seuraavan neljän vuoden aikana. Tavoitteemme on rakentaa Helsingistä yhä viihtyisämpää ja elinvoimaisempaa joukkoliikennekaupunkia. Hyvällä yhteistyöllä rakennamme lisää hyviä koteja nykyisille ja tuleville helsinkiläisille sujuvien liikenneyhteyksien ääreen, arvokkaat viheralueet turvaten, linjaa kaupunkisuunnittelun nykyinen apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki.

– Olemme iloisia myös saadusta sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarin paikasta. Vihreät on niin Helsingissä kuin eduskunnassakin ollut huolissaan siitä, ettei hallituksen kaavailema sote-uudistus täytä sille asetettuja tavoitteita palveluiden saavutettavuudesta tai kustannusten ja terveyserojen hillitsemisestä. Aiomme huolehtia Vihreän apulaispormestarin johdolla laadukkaiden lähipalveluiden säilymisestä ja helsinkiläisten terveyserojen kaventamisesta. Henkilöstön jaksamisesta valtavan muutoksen keskellä on myös syytä huolehtia, sanoo Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Elina Moisio.

– Helsingin Energian hallituksen puheenjohtajuus oli ilahduttava saavutus neuvotteluissa. Suuret kaupungit ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vihreiden tavoitteena on tehdä Helsingistä hiilivapaa edelläkävijä joka luottaa ja kehittää parhaita vähäpäästöisiä ratkaisuja. Euroopan parhaat kaupungit kilpailevat tällä hetkellä ennen kaikkea siitä, kuka torjuu ilmastonmuutosta kaikkein tehokkaimmin, kertoo Sinnemäki.

Vihreitä edustajia eri tehtäviin ei ole vielä nimetty. Nimeäminen aloitetaan apulaispormestarien valinnalla Vihreän valtuustoryhmän kokouksessa keskiviikkona 26.4. Tämän jälkeen jaetaan muita luottamuspaikkoja. Kaikki Vihreiden luottamuspaikat täytetään toukokuun puoliväliin mennessä.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338
Anni Sinnemäki, puh. 050 511 3166
Elina Moisio, puh. 040 5755 988

Helsingin omaishoidon tuen tarkistaminen päätettävä lautakunnassa

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta ohjeisti tänään kokouksessaan kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoa keskeyttämään omaishoidon tuen tarkistukset. Joulukuussa viraston uusimien kriteerien on kritisoitu heikentävän omaishoitajien tukea Helsingissä. Muutokset ovat synnyttäneet laajaa kritiikkiä omaishoitajaperheiden keskuudessa.

”Kehotimme tänään virastoa kartoittamaan tarkemmin, miten uudistetut kriteerit todella vaikuttavat omaishoitajien tilanteeseen, erityisesti lapsiperheiden kohdalla. Myös se selvitetään, paljonko rahaa omaishoitoon tarvitaan, jottei tukea tarvitse heikentää. Kartoitus tuodaan lautakuntaan, minkä jälkeen päätetään, miten omaishoidon sopimusten uudistamista jatketaan. Tukea ei pidä heikentää”, valottaa lautakunnan jäsen Laura Nordström tänään tehtyjä linjauksia.

”Olemme jo aiemmin vaatineet, että Helsingin omaishoidontuen kiristykset on tuotava uuteen päätöksentekoon. Uudistus ajaa monet perheet ahtaalle”, muistuttaa lautakunnan vihreä jäsen Hannu Tuominen.

“Asia olisi alunperinkin pitänyt tuoda lautakuntaan. Tunnen taustani vuoksi kymmeniä omaishoitajia. Heikennykset tulivat yllättäen. Asian kunnollisen valmistelun jälkeen lautakunnan on päästävä kriteereistä päättämään ”, jatkaa lautakunnan jäsen Tuomas Tuure.

(lisää…)

Hallituksen malli lisää hallintoa, terveyseroja ja kustannuksia – Helsinki käsitteli valinnanvapauslausuntoa

Helsingin Vihreät kuntapäättäjät ovat huolissaan hallituksen kaavailuista sote-palveluiden valinnanvapausmalliksi. Periaatteena Vihreistä on tervetullutta, että ihmisillä on mahdollisuuksia vaikuttaa ja valita palveluitaan. Hallituksen malli kuitenkin lisää sekä kustannuksia että hyvinvointi- ja terveyseroja. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli tänään Helsingin lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.

”Pidämme hyvänä, että ihmisellä itsellään olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia valita itselleen sopivia palveluita. Hallituksen valmistelema valinnanvapausmalli ei kuitenkaan kavenna ihmisryhmien ja eri alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja eikä paranna palveluiden yhdenvertaista saatavuutta”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

Vihreät ovat huolissaan siitä, miten vähän uudistuksessa on huomioitu heikompiosaisia, jotka tarvitsevat laajasti erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Pirstaleinen palveluiden tuotantokokonaisuus vaikeuttaa heidän asemaansa ja tekee asianmukaisen palveluohjauksen toteuttamisen haastavaksi. Vihreät huomauttavat myös, että uudistuksella on mahdotonta saavuttaa sille kaavailtuja säästöjä. Kolmen miljardin säästöhaaveet olivat jo itsessään ylioptimistisia. Kun hallituksen esittämässä mallissa hallinto-, markkinointi- ja valvontamenot kasvavat maakuntarakenteen ja valinnanvapauslainsäädännön myötä nykyisestä, niin 3 miljardin kustannuskehityssäästötavoitteesta jäädään entistäkin enemmän.

”Hallituksen tavoite on ollut pitää kiinni tiukasta menokurista ja purkaa byrokratiaa. Valinnanvapausmallin vaikutukset ovat päinvastaiset. Tällä esityksellä sekä ylimääräistä hallintoa että kustannuksia kasvatetaan. Lisääntyvät markkinointi-, valvonta- ja hallintokustannukset ovat pois ihmisten hoidosta. Palveluntuottajien oikeudet näyttävät olevan paremmin turvattuja lakiluonnoksessa kuin kansalaisten oikeudet”, Vesikansa huomauttaa.

(lisää…)

Vihreillä vahva ehdokaslista - monipuolisella joukolla kohti kuntavaalikevättä

Vihreät jätti ehdokaslistansa Helsingin keskusvaalilautakunnalle eilen tiistaina. Ehdolle kuntavaaleihin asettuu täysi lista – 127 ehdokasta. Ehdokasasettelu onnistui loppukiriä myöden hienosti, ja Vihreät lähtevät kampanjoimaan monipuolisella listalla, joka edustaa laajasti eri ikä- ja ammattiryhmiä ja monipuolisesti Helsingin asukkaita. Ehdolle lähtevät muun muassa Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Emma Kari, Ozan Yanar, Maria Ohisalo, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa ja Tino Singh.

”Erinomaisella ehdokaslistalla on kuntavaaleissa suuri merkitys. Erityisen ilahduttavaa on, miten moni tuore kasvo on asettunut ehdolle. Listalla on useita kymmeniä ehdokkaita, jotka eivät ole olleet aiemmin ehdokkaina missään vaaleissa – monet eivät ole olleet mukana Vihreissäkään ennen ehdokkuuttaan. Listalle taisi tällä kertaa olla ennätysmäärä kiinnostuneita. On upeaa huomata, miten laajasti Vihreä ehdokkuus on herättänyt mielenkiintoa. Samalla on tietysti ikävää, etteivät kaikki osaavat ja innostuneet ihmiset mitenkään mahtuneet listallemme”, kertoo Helsingin Vihreiden vaalipäällikkö Taina Tyrväinen.

19:sta nykyisestä Vihreästä kaupunginvaltuutetusta asettuu uudelleen ehdolle peräti 15. Lautakuntien neljästä Vihreästä puheenjohtajasta ehdolle asettuu kolme. Vihreiden ehdokaslistalta löytyvät myös kaikki nykyiset Vihreät kaupunginhallituksen jäsenet. Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs arvioi, että Vihreiden aikaansaavuus tällä valtuustokaudella on lisännyt entisestään monien kuntapoliitikkojen intoa vaalityöhön.

”Viime vuosina on tullut selväksi, miksi Vihreitä tarvitaan Helsingissä. Olemme saaneet yhdessä aikaan paljon. Viimeisen neljän vuoden aikana olemme muun muassa turvanneet tasa-arvoisen päivähoidon kaikille helsinkiläislapsille, tehneet Hämeentiestä pyöräily- ja joukkoliikennekadun, kääntäneet Helsingin energiapolitikan suunnan, satsanneet sujuvaan joukkoliikenteeseen ja lisänneet helsinkiläisten vaikutusvaltaa siinä, ketkä tätä kaupunkia johtavat. Kaupunkilaisten kannatusmittauksissa antama tuki ja luottamus Vihreiden tekemään työhön ilahduttaa ja motivoi valtuutettuja tulevaan.”
(lisää…)

Vihreät nimesi loput ehdokkaat Helsinkiin: riveihin vahvistusta sekä Kokoomuksesta että SDP:stä!

Vihreät nimesi sunnuntaina kolme ehdokasta Helsingin kuntavaaleihin. Ehdolle lähtee ehdokkaita sekä Kokoomuksen että Sosialidemokraattien riveistä. Aiemmin tänään uutisoitiin myös näyttelijä ja yrittäjä Satu Silvon ehdokkuus.

Yksi nimetyistä ehdokkaista on aiemmin Sosialidemokraateissa vaikuttanut Zahra Osman-Sovala. Osman-Sovala on 45-vuotias vuosaarelainen sairaanhoitaja. Viime kuntavaaleissa hän oli SDP:n ehdokkaana ja keräsi yhteensä 330 ääntä. Hän on aiemmin toiminut myös SDP:n varavaltuutettuna. Aikaisempaa kampanjakokemusta hänellä on myös eduskuntavaaleista. Vihreisiin hänet houkuttelivat arvokysymykset. Osman-Sovalalle tärkeintä ehdokkaana on kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen Helsingissä.

”Asumisen hinta pääkaupungissamme huolettaa minua. Haluan Helsingin, jossa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja riittää kaikille niitä tarvitseville. Toinen minulle tärkeä teema on puhdas ja viihtyisä asuinmpäristö kaikkialla kaupungissamme. Haluan edistää turvallista ja vihreää lähiympäristöä kaikille helsinkiläisille. Vaihdoin puolueeni Vihreisiin erityisesti ympäristökysymysten vuoksi”, Osman-Sovala sanoo.

Toinen nimetty ehdokas siirtyy Vihreiden ehdokaslistalle puolestaan Kokoomuksen riveistä. Katri Mehtonen on 41-vuotias diplomi-insinööri Punavuoresta. Työkseen Mehtonen toimii Finnish Water Forumin varatoimitusjohtajana. Hän vaihtoi viime hetkellä puolueensa Vihreisiin ennen kaikkea arvosyistä. Mehtonen kokee että Vihreät arvot ja toimintatapa tuntuivat lopulta enemmän omilta.

“Koen, että Vihreissä on uudistusmielisempää, dynaamisempaa ja itsenäisempää ajattelua – siksi koen Vihreät kaiken kaikkiaan enemmän kodikseni. Minua kiinnostaa eniten kestävä kaupunkikehitys, jossa ympäristö ja talous ovat tasapainossa. Resurssitehokkuus, palveluiden digitalisointi sekä tiedon tehokkaampi hyödyntäminen palvelevat kaupunkimme tehokkuutta ja kestävyyttä. Helsingin kehittyminen ja viihtyisyys houkuttelevat tänne vierailijoita, ulkomaisia toimijoita ja työpaikkoja. Ympäristöystävälliset ja viihtyisät kaupungit ovat tulevaisuuden menestyjiä“, Mehtonen kertoo.

(lisää…)

Vihreiltä kuntavaaliyllätys Helsingissä: Viimeiselle ehdokaspaikalle Satu Silvo!

Helsingin suurimman puolueen asemaa vaaleissa tavoitteleva Vihreät jätti tänään valmiin ehdokaslistansa keskusvaalilautakunnalle. Vihoviimeiselle paikalle nimettiin todellinen yllätysnimi: näyttelijänä ja yrittäjänä tunnettu Satu Silvo tekee uuden aluevaltauksen, ja lähtee tavoittelemaan paikkaa Helsingin kaupunginvaltuustossa. Silvon kuntavaaliehdokkuudesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Silvo on 54-vuotias pitkän linjan teatteri- ja televisionäyttelijä, ravintoloitsija ja yrittäjä. Hän pyörittää näyttelijäntyönsä lisäksi Kalliossa kasvisravintola ja kahvila Silvopleetä, joka on erikoistunut luonnonmukaisesti ja eettisesti tuotettuun lähiruokaan.

Käpylässä asuvaa Silvoa on motivoinut yrittäjänä eettisten ja ekologisten valintojen tukeminen, ja kuntavaaliehdokkaana häntä kiinnostavat ennen kaikkea ekologisuus, yrittäjyyden tukeminen sekä kulttuurin asema Helsingissä. Puolueeksi hän valitsi Vihreät, koska puolueella on samanlainen arvomaailma kuin hänellä itsellään.

”Minua on kysytty ehdolle jo aiemmin, mutta nyt aika oli kypsä. Yrittäjänä haluan edistää yritysten ja ihmisten tarpeita ja kulttuurin hyvää tekevää vaikutusta”, Silvo kertoo Iltalehdelle.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö iloitsee Silvon päätöksestä asettua ehdolle kuntavaaleissa.

”Satu Silvo on upea lisä Helsingin kovatasoiselle ehdokaslistalle ja Vihreiden hyvin sujuneelle ehdokashankinnan loppukirille. Satu Silvo on erinomainen esimerkki siitä, miten ihmiset voivat omilla toimillaan muuttaa maailmaa kestäväksi. Hän on omalla työurallaan halunnut rakentaa asioita, joilla voi vaikuttaa maailman tilaan positiivisesti. Satu tuntee hyvin myös Helsingin kulttuurikenttää etenkin teatterin osalta. Satun monipuolinen tausta yrittäjänä ja kulttuurialalla antaa hänelle vahvaa tarttumapintaa myös Helsingin poliitiikassa toimimiseen.”

Vihreät lähtevät Helsingin kuntavaaleihin täydellä 127 ehdokkaan listalla. Kaikkien Vihreiden kuntavaaliehdokkaiden tiedot löytyvät Vihreiden verkkosivuilta. Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017.

Vihreät iloitsevat: Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!

Vihreät kaupunginvaltuutetut iloitsevat Helsingin Kansallisen kaupunkipuiston etenemistä. Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään keskiviikkona vihreän kaupunginvaltuutettu Jarmo Niemisen aloitetta puiston perustamisesta Helsinkiin ja päätti lähteä selvittämään puiston perustamista. Niemisen aloitteen allekirjoitti kaikkiaan 54 Helsingin kaupunginvaltuuston 85 valtuutetusta.

“Helsinki on upea luonto- ja kulttuurimaisemien kaupunki. Meillä on Suomen vanhin ja monimuotoisin kaupunkiluonnon ja kulttuurialueiden verkosto. Helsingin metsiä on vaalittu nyt jo sadan vuoden ajan kansalaisten virkistysalueina, ei talousmetsinä. Helsinkiin on mahdollista luoda poikkeuksellisen upea kansainvälisesti kuuluisa kansallinen kaupunkipuisto, joka muodostuisi helsinkiläisen saariston ja merenrantojen, Vantaanjoen ja kaupunkipurojen, puistojen ja luonnonmetsien sekä monipuolisten kulttuuriympäristöjen muodostamasta yhtenäisestä verkostosta”, kertoo puheenvuoron kaupunginvaltuustossa pitänyt valtuutettu Jarmo Nieminen.

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Puistoon voisi kuulua kaupunkimetsää, saaristoa, merenrantoja sekä ekologiset käytävät vanhoihin kulttuurimaisemiin ja -puistoihin ja merkittäviin rakennusperintökohteisiin.

“Yritimme saada Kansallisesta kaupunkipuistosta kirjausta jo yleiskaavaneuvotteluissa, mutta valitettavasti ehdotuksemme ei saanut kannatusta. Helsinki tarvitsee kansallista kaupunkipuistoa erityisesti siksi,”erityisesti siksi, että se tasapainottaa yleiskaavan tuomaa lisärakentamista. Se asettaa luontoalueiden ympärille selkeät rajat, jolloin on kaikille selvää, mitkä alueet jäävät kokonaan rakentamisen ulkopuolelle”, sanoo Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Suomessa kansallinen kaupunkipuisto on jo kahdeksassa kaupungissa. Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta on tehty useita aloitteita vuodesta 1998 alkaen. Uusinta aloitetta kannattaa kaupunginvaltuutettujen lisäksi myös 79 yhteisöä, joista 52 on Helsingin kaupunginosayhdistyksiä. Lisäksi tuhannet helsinkiläiset ovat allekirjoittaneet kuntalaisaloitteen puiston saamiseksi Helsinkiin. Puistoon sisältyvistä alueista päätetään tarkemmin valmistelun edetessä.

“Meri ja metsät, rannat, puistot ja niityt tarjoavat meille helsinkiläisille tervehdyttävän elinympäristön ja merkittävän tulevaisuuden vetovoimatekijän. Upea kantakaupunki kulttuurikohteineen, kulttuuripuistot ja kartanoalueet pitkin Helsinkiä, viheralueverkosto, hieno keskuspuisto, loistavat kulttuuri- ja luontoarvot omaava lähisaaristo ja puhdas ilma tekevät kaupungistamme upean ja ainutlaatuisen”, luettelee Nieminen.

Aloitteessa esitetään, että periaatepäätös puiston perustamisesta tehtäisiin Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan alla joulukuussa 2017, jolloin päätös liitettäisiin osaksi Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

“Puiston perustaminen olisi upea lahja pääkaupungiltamme koko 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle”, Nieminen iloitsee.

Lisätietoja:
Jarmo Nieminen, kaupunginvaltuutettu puh. 045 656 7542
Otso Kivekäs, valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 333 6338

Vihreät vaativat: Helsingin omaishoidontuen kiristykset tuotava uuteen päätöksentekoon - uudistus ajaa monet perheet ahtaalle

Helsinki on tiukentanut omaishoidon tuen myöntämisen kriteereitä merkittävästi virkamiesten päätöksellä. Muutos uhkaa ajaa monet omaishoitajat ja heidän perheensä todella ahtaalle. Poliitikkojen päätettäväksi muutoksia ei tuotu lainkaan. Vihreät vaativat, että kiristysten toimeenpano on pysäytettävä, ja muutokset omaishoidon tuen myöntämisperiaatteissa on pikaisesti tuotava sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi.

“Virkamiehet ovat Helsingin poliitikkojen ohi valmistelleet suuren muutoksen, joka vaikuttaa useiden pitkäaikaissairaiden ja heidän läheistensä arjen järjestämiseen perustavanlaatuisesti. Tällaiset periaatteelliset muutokset tarvitsevat perusteellisempaa päätöksentekoa sekä huomattavasti parempaa arviointia vaikutuksistaan. Ne pitää tuoda poliittiseen päätöksentekoon käsiteltäviksi”, vaatii Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Helsingin kaupunki uudisti omaishoidon tuen kriteerit ja ohjeistuksen 1.2.2017 alkaen. Muutos tehtiin virkamiespäätöksenä Sosiaali- ja terveyslautakunnan joulutauon aikana.  Omaishoitajille muutoksia on perusteltu omaishoidon lain muuttumisella 1.7.2016. Laki toi kaikille omaishoitajille oikeuden vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa. Lain tavoitteena oli parantaa omaishoitajien asemaa ja lisätä omaishoidon määrää. Helsingissä on lakimuutoksen varjolla kuitenkin toteutettu myös säästöjä, jotka näyttävät kohdistuvan erityisesti alle 18-vuotiaiden lasten omaishoitoon.

“Omaishoidon uusi laki ei sisältänyt mitään sellaista muutosta, jonka vuoksi Helsingin tulisi kiristää tuen myöntämiskriteereitä. Laissa omaishoitajille turvattiin oikeus vapaapäiviin. Tämä on omaishoitajille tärkeä periaatteellinen uudistus ja auttaa monia raskasta, ympärivuorokautista työtä tekeviä omaishoitajia jaksamaan. Emme hyväksy, että se toteutetaan näin rajusti muilta omaishoitajaryhmiltä leikkaamalla”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

(lisää…)

Vihreiden ehdokaslista on viimeistä nimeä vaille täysi Helsingissä - Leo Stranius mukaan tekemään vihreää vaalivoittoa!

 

Vihreät on nimennyt helmikuun aikana hallituksen kokouksissa 11 uutta nimeä huhtikuun kuntavaaleihin Helsingissä. Nyt lista on yhtä nimeä vaille täysi.

Tässä vaiheessa ehdolle lähtee 24- vuotias, Haaga-Helian tradenomiopiskelija ja Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK ry:n varapuheenjohtaja Max Laihonen: “Haluan olla mukana tekemässä Helsingistä maailman parasta opiskelijakaupunkia. Fiksulla suunnittelulla ja rohkeilla päätöksillä saadaan paitsi parempaa kaupunkia, myös mahdollisuuksia tehdä, opiskella ja viihtyä yhdessä.”

Laihonen vastaa SAMOK:issa opiskelijoiden toimeentulosta. Aiheen asiantuntemus on myös tärkeää kuntapolitiikssa. “Helsinki on opiskelijalle erittäin kallis kaupunki elää, esimerkiksi asumisen hinta on karannut opiskelijoiden ulottuvilta ja opiskelijalle jää jatkuvasti vähemmän varaa elämiseen. Myös opiskelijoilla pitää olla varaa asua Helsingissä”, Laihonen linjaa.

Ehdokkuutensa julkisti tänään myös kaupunginvaltuutettu ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Leo Stranius: “Olemme saaneet viime kaudella paljon aikaan. Luonnonsuojelualueiden määrä on kaksinkertaistumassa, päästöt ovat vähentyneet vauhdilla, ja Hanasaaren kivihiilivoimala tullaan sulkemaan. Joukkoliikenteeseen on investoitu huimia summia, ja pyöräilyä priorisoidaan ennennäkemättömän paljon. Kaupunkipyöräkokeilu onnistui paremmin kuin uskallettiin toivoa. Hämeentiestä tehdään pian joukkoliikennekatu. Myös koko kaupungin johtamisjärjestelmä laitettiin uusiksi.”

“Työ jatkuu myös ensi kaudella. Vaikka yleiskaavassa saatiin merkittäviä vihreitä voittoja, uhkaa rakentaminen kaupunkilaisille rakkaita lähiluontokohteita. Näistä ei onneksi ole vielä lopullisesti päätetty. Rakentamisesta päätetään tulevina vuosina osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa. Ympäristötoimi tarvitsee lisää voimavaroja luonnonsuojelun edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kivihiilen käytöstä pitäisi luopua kokonaan”, Stranius listaa seuraavan vaalikauden tavoitteitaan.

Helsingin Vihreiden ehdokaslista toimitetaan keskusvaalilautakunnalle maanantaina 27.2, joten listan viimeinen, puuttuva nimi nimetään vielä tällä viikolla. Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017.


Viimeisinä nimetyt kuntavaaliehdokkaat:
Lassi Ikäheimo
Marianne Kajander
Kiia Klemola
Polina Kopylova (sitoutumaton)
Max Laihonen
Heidi Manns-Haatainen
Madiina Mohamud
Sofia Raittinen
Tino Singh
Aino Toiviainen-Koskinen
Elina Voutilainen

Ehdokkuutensa julkisti viimeisten joukossa myös jääkarusellimiehenä tunnettu Janne Käpylehto.

Lisätietoja:
Taina Tyrväinen
vaalipäällikkö, puh. 045 125 2541

Maria Halonen
Helsingin Vihreiden puheenjohtaja, puh. 045 346 6050