Anni Sinnemäki Helsingin budjetista: kasvava kaupunki satsaa laadukkaaseen opetukseen, varhaiskasvatukseen ja eriarvoisuuden torjuntaan

Helsinki siirtyy ensi vuonna maksuttomaan varhaiskasvatukseen alkaen 5-vuotiasta lapsista. Eriarvoisuutta torjutaan kunnianhimoisesti ja jokainen ekaluokkalainen saa aloittaa vieraan kielen oppimisen. Helsingin Kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kokouksessaan kaupungin ensi vuoden talousarviota.

Helsinki kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin rohkeimmatkaan ennusteet ovat uskaltaneet luvata. Etenkin lasten määrä lisääntyy jatkuvasti. Helsingissä pyritäänkin huomioimaan päivähoitoikäisten lasten määrä tulevina vuosina entistä täsmällisemmin, jotta päiväkotipaikkoja riittäisi kaikille niitä tarvitseville lapsille ja jotta jokainen perhe saisi päiväkotipaikan läheltä kotiaan.

– Vuosi sitten Helsingin kuluvan vuoden budjetista neuvoteltaessa Vihreät esittivät, että varhaiskasvatuksesta on tehtävä maksutonta helsinkiläisille lapsille. Nyt tämä maksuttomuus aloitetaan ensi vuonna viisivuotiaista lapsista. Helsinki toimii jälleen kerran suunnannäyttäjänä siinä, miten koulutuksesta leikkaamisen sijaan lapsiin satsataan entistä enemmän, linjaa Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Varhaiskasvatuksen laadun lisäksi myös kouluikäisiin lapsiin satsataan ensi vuoden budjetissa. Ensi vuonna jokainen ekaluokkalainen Helsingin jokaisessa koulussa saa aloittaa vieraan kielen opiskelun.

– Tutkimusten mukaan uusiin kieliin tutustuminen kannattaa oppia ajoissa. Vihreille oli tärkeää, että tämä hieno uudistus koskee nimenomaan Helsingin jokaista koulua sen sijaan, että varhainen kieltenoppiminen olisi vain harvojen koulujen oppilaiden etuoikeus. Tässäkin alueellinen ja lasten välinen tasa-arvo toteutuu, Sinnemäki iloitsee.

Budjetista neuvoteltaessa päätettiin myös yhdessä valtuustoryhmien kesken, että Vartiosaari ei kuulu tämän valtuustokauden rakentamisen suunnittelun painopisteisiin. Sen sijaan ensi vuosina rakennetaan mm. Pasilaan, Jätkäsaareen, Kalasatamaan, Kruunuvuorenrantaan, Arabianrantaan, Vuosaareen, Raide-Jokerin varrelle, Koskelaan ja eri puolelle kaupunkia pienempinä täydennysrakentamishankkeina.

– Kun rakentamista suunnitellaan ja toteutetaan paljon, on samalla tärkeää osata myös valita se, minne ensimmäiseksi ei rakenneta. Seuraavaksi haluamme tavoitella Vartiosaaren ainutlaatuisen luonnon ja saaren virkistyskäytön avaamista kaikkien helsinkiläisten iloksi, Sinnemäki kertoo.

Ensi vuoden budjetissa torjutaan eriarvoistumista. Ryhmien välisissä neuvotteluissa talousarvioon lisättiin tarvepohjaista erityisrahaa, jotta jokaisessa koulussa ja päiväkodissa olisi yhtä hyvä oppia ja jotta erot Helsingin eri alueiden välillä eivät kärjistyisi.  Vihreät iloitsevat budjetissa myös siitä, että tulevina vuosina Helsingissä liikutaan sujuvammin: raideliikenteeseen satsataan, ja pyöräilyn investointirahat kaksinkertaistetaan tulevien kolmen vuoden aikana. Myös kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamista jatketaan.

 

Lisätietoja:
Anni Sinnemäki, puh. 050 511 3166
Erityisavustaja Julianna Kentala, puh. 040 5195 700

Close Comments