Amanda Pasanen

Vihreiden nuorten puheenjohtaja, kandidat i naturvetenskaper, 24

Tekoja ympäristön puolesta / För miljön

Lahjoita Amandan kampanjaan!

Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan ajaa kunnianhimoisempaa ympäristöpolitiikkaa niin Suomen kuin koko maailman tasolla.

Nyt tarvitaan tekoja ilmaston puolesta. Seuraavat kymmenen vuotta ratkaisevat pysymmekö kriittisessä 1,5 asteen tavoitteessa. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen systeemimuutoksen kestävämpään yhteiskuntaan, jossa ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja jossa hyvinvointimme ei rakennu ekologiselle velalle, joka on pois tulevilta sukupolvilta.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä ja luonnonsuojeluun panostettava. Elinvoimainen ja monimuotoinen luonto on elämämme edellytys. Suojelualueita on lisättävä ja soidensuojeluohjelma toteutettava. Metsätaloutta on uudistettava kestävälle pohjalle ja hakkuita vähennettävä.

Kestävää maailmaa ei rakenneta ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista panostamalla maksuttomaan koulutukseen ja ottamalla käyttöön perustulo.

Close Comments