Valtuustoblogi: Aamupuuroa ja ammatillisia koulutuspaikkoja nuorisotakuun tueksi

Samaan aikaan kun valtuustossa keskusteltiin kolmatta tuntia tarkastuslautakunnan ehdotuksesta vuoden 2012 arviointikertomuksesta ja tilintarkastajien lausunnosta yli 60 eri puolueiden valtuutettua allekirjoitti aloitteeni Stadin ammatillisen oppilaitoksen maksuttoman aamupuurokokeilun jatkamisesta ja laajentamisesta. Halpaa ja vaikuttavaa ennaltaehkäisyä kannattaa tukea.

Stadin ammattioppilaitoksen Vallilan Sturenkadun yksikössä oli rehtorin päätöksellä onnistunut kokeilu aamupuuron tarjoamisesta opiskelijoille. Aamu-unisetkin opiskelijat tulivat ahkerammin kouluun ja jaksoivat paremmin opiskella. Yhteinen aamupuuro lisäsi opiskelijoiden ryhmäytymistä ja kiinnittymistä opintoihinsa, vaikka opiskelupaikan saamisen keskiarvo olisi ollut alhainen. Valitettavasti budjettiraamissa toteutettu kokeilu lopetettiin, sillä vastaavaa ei ollut muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Vihreiden Tuuli Kousan ryhmäpuheenvuorossa korostettiin nuorisotakuun toteuttamisen tärkeyttä. Nuorisotakuun toteuttamiseksi on koulutuspaikkojen lisäämisen ohella tärkeää vähentää ammatillisten opintojen negatiivista keskeyttämistä. On syytä selvittää, voiko aamupuuron tarjoaminen olla jatkossa yksi keino laajemminkin vaikuttaa ammatillisten opintojen keskeyttämisen vähentymiseen.

Nuorisotakuu ei toteudu pelkästään 15-24 -vuotiaiden palveluihin satsaamalla. Kaikki elämän alkutaipaleen panostukset ovat kannattavia. Yhdistynyt sosiaali- ja terveystoimi voi tehdä paljon, mutta ei voi yksin olla vastuussa yhteiskunnan isoista ongelmista kuten työttömyydestä ja Helsingin kalliista asumisesta.

Silti palveluvalikkoon kannattaisi lisätä matalan kynnyksen, maksuton ja tarpeenmukainen lapsiperheiden kotipalvelu , köyhien yksinhuoltajaperheiden lasten harrastusten tukeminen ja asiakkaan toivomaa tavallisen arjen toimivuuden apua. Nuorisotakuu toteutuu varmimmin, kun elämän alun peruspalveluja vahvistetaan myös riittävällä koululaisten iltapäivätoiminnalla, oppilashuollolla ja päiväkotien ryhmäkoteja pienentämällä.

Ajoissa auttaminen on silloin, kun apu koetaan tukena eikä kontrollina. Että tarvittavan avun saa pyytämällä ilman kerjäämistä.

Kvartaalitaloudessa kaipaan lisää kokonaisnäkemystä ja vaikuttavuuden arviointia. Tutkimusta kyllä on, jos sitä halutaan käyttää palvelujen suunnittelussa.  On hölmöläisen peiton jatkamista leikata korjaavia palveluita ilman, että vastaavasti parannetaan ennaltaehkäisyä ja varhaisen tuen palveluita. Varhaisen tuen palvelut eivät ole vain neuvolaikäisten palveluita vaan myös monella kouluikäisillä, nuorella ja vanhuksella on suuri tarve niihin. Yhdessä syöty aamupuuro voi olla monelle hyvän elämän alku.

Sirkku Ingervo
vihreiden 2. varavaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen, erityisopettaja, opinto-ohjaaja

Close Comments