Saimme Helsingin ensi vuoden talousarvioon kaikkein suurimmat lisäykset sosiaali- ja terveyspalveluihin, yhteensä 26 miljoonaa. Tästä suuri osa kuluu lastensuojelun ja vammaispalveluiden lisääntyneisiin tarpeisiin. Yhä useampi lapsi ja nuori tarvitsee vaativaa lastensuojelun laitoshoitoa. Lisäksi lähetteet psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat viime vuosina jatkuvasti kasvaneet. Tämän kehityksen hillitsemiseksi tarvitsemme ensi vuonna entistä enemmän panostuksia varhaiseen tukeen ja perustason mielenterveyspalveluihin.

Tällä hetkellä 10 prosenttia nuorista tarvitsee psykiatrista erikoissairaanhoitoa ennen aikuisuutta. Luku on hälyttävän suuri ja tarkoittaa väistämättä nuorisopsykiatrian poliklinikoiden ruuhkautumista. Nuoret ovat järjestelmämme väliinputoajia. Mielenterveysongelmat alkavat nuoruudessa lisääntyä, mutta kunnollista perustason hoitopaikkaa ei ole ollut. Erikoissairaanhoitoon jonottaessa oireilu voi kriisiytyä.

Nuorisoasema ja Mieppi tarjoavat matalan kynnyksen apua

Helsingissä olemme tehneet jokaiseen budjettiin lisäyksiä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Ongelmia on lähdetty ratkomaan sote-palveluiden, koulujen ja HUS:n yhteisvoimin. Perustason hoito ja hoitoketju erikoissairaanhoitoon täytyy saada kuntoon. Tärkeitä edistysaskeleita ovat olleet nuorisoaseman vahvistaminen ja Myllypurossa avautunut matalan kynnyksen palvelupiste Mieppi. Molempiin voi hakeutua helposti ilman lähetettä. Miepistä voidaan ohjata nuori suoraan esimerkiksi lyhytterapiaan.

Hoitoa mielenterveysongelmiin nuorten arkiympäristössä

Tarveperusteisesta lisärahoituksesta haastavimpien alueiden kouluille on saatu valtavan hyvää tutkimusnäyttöä. Lisäsimme ensi vuoden budjettiin tätä lisärahaa myös kouluterveydenhuoltoon ja neuvoloille. Kouluterveydenhuollon olisi tärkeä pystyä vastaamaan nuorten kasvavien mielenterveysongelmien tuomiin haasteisiin. Kouluissa tavoitamme koko ikäluokan ja ammattilaiset ovat läsnä nuorten arkiympäristössä. Vakavissa tilanteissa tarvitaan erikoissairaanhoidon hoitoa, mutta lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveydenhäiriöihin tulisi tarjota nopeaa ja tehokasta hoitoa perustasolla kouluterveydenhuollossa.

Meidän on paikattava aukot nuorten mielenterveyden hoitoketjussa. Näyttöön perustuvat lyhytinterventiot ja -terapiat täytyy saada perustason hoitovalikoimaan. Myös yhteistyötä psykiatrisen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja lastensuojelun välillä on tiivistettävä.

Reetta Vanhanen
kaupunginvaltuutettu