Helsingin valtuustoryhmät ovat päässeet sopuun vuoden 2020 budjetista. Pormestarin ehdotukseen sisältyneistä leikkauksista luovuttiin.

Lastensuojelun ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut Helsingissä. Halusimme varmistaa, että nämä perheille ja nuorille tarpeelliset palvelut ovat riittävästi resursoituja. Tulevan vuosikymmenen aikana huolehdimme myös merkittävistä investoinneista joukkoliikenteeseen, erityisesti pikaratikoihin sekä pyöräilyyn ja kävelyyn.

Hyvinvoiva Helsinki

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kaupungissamme on kasvanut. Pääasiassa kasvu syntyy väestönkasvusta, mutta myös esimerkiksi ikääntymisestä. Samalla julkisuudessakin on keskusteltu paljon lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeen lisääntymisestä.

Pormestarin esityksessä sosiaali- ja terveystoimen rahoitusta olisi leikattu tuntuvasti. Nyt syntyneessä sovussa sitä vahvistettiin merkittävällä 31 miljoonan euron lisällä. Satsauksia tehdään erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon tarveperusteiseen lisärahoitukseen ja terveysasemien hoitoonpääsyn sujuvuuteen.

Helsinki investoi joukkoliikenteeseen ja toimii ilmaston eteen

Helsingillä on tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. Jotta tavoitteeseen päästään, panostimme budjettineuvotteluissa Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman vahvistamiseen. Konkreettisena esimerkkinä Helsinki investoi aurinkosähköön ja rakentamisen energiatehokkuuteen.

Joukkoliikenteen investointeihin varataan selvästi pormestarin esitystä enemmän rahaa. Tällä mahdollistetaan Vihdintien pikaraitiotien, läntisen kantakaupungin raitiotien sekä Viikin-Malmin raitiotien rakentaminen tulevan vuosikymmenen aikana. Lisäksi kaupunki varautuu suunnittelemaan Tuusulan kaupunkibulevardin pikaraitiotietä.

Joukkoliikenteen lisäksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on vihreille tärkeää. Kaupunki sitoutuu toteuttamaan pyöräilyn baanaverkon toteuttamiseen tavoiteajassa, mikä tarkoittaa 56,8 miljoonan euron lisäpanostusta kävelyn ja pyöräilyn investointeihin. Pyöräilyä ja kävelyä talviaikaan sujuvoitetaan osoittamalla rahaa keskeisimpien kantakaupungin pyörä- ja kävelyreittien tehostettuun talvikunnossapitoon.

Maailman parhaat koulut

Helsingissä on aina ymmärretty koulutuksen merkitys. Kun lasten ja nuorten määrä kaupungissa on kasvanut, on samalla kasvanut myös tarve satsata kouluihin ja varhaiskasvatukseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla budjetin pohjaehdotusta vahvistetaan kahdeksalla miljoonalla eurolla. Toisen vieraan kielen (A2-kieli) alkamista varhaistetaan niin, että sen opiskelu alkaa jatkossa jo kolmannella luokalla. Toimialalla hyvin toiminutta tarveperusteista lisärahoitusta kasvatetaan 25 prosentilla. Varhaiskasvatuksen sisaralennus laajennetaan myös yksityisiin päiväkoteihin.

Viihtyisämpi kaupunki kaikille

Nopeasti kasvavassa kaupungissa myös luontoalueiden ja kaikille avoimien liikuntapaikkojen merkitys kasvaa. Budjetissa osoitetaan merkittäviä summia uusien puistojen rakentamiseen sekä olemassa olevien puistojen peruskorjauksiin. Rahoituksella voidaan rakentaa puitteita uusille luonnonsuojelu- ja ulkoilualueille.

Helsingin monipuolisten liikuntapaikkojen ylläpitoon lisätään myös rahaa, jonka avulla rakennetaan seuraavina vuosina muun muassa yhdeksät uudet kuntoportaat eri puolille kaupunkia. Rahoitusta varataan myös liikkumisohjelman toimeenpanoon ja liikuntaseurojen avustusten nostamiseen.

Kaupungin budjetti on laaja kokonaisuus, ja siitä tehdyt päätökset liittyvät olennaisesti siihen miltä näyttää helsinkiläisten arki. Kiitän kaikkien ryhmien neuvottelijoita lopputuloksesta. On hienoa, että Helsingissä päästään laajalla enemmistöllä sopuun isoista päätöksistä.

Kaisa Hernberg
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Yhteensä rahaa jaettiin seuraavasti suhteessa pormestarin pohjaesitykseen:
Käyttötalous yht. 39,5 miljoonaa euroa (+ 5 miljoonaa euroa)

  • Kasvatus- ja koulutus 8 miljoonaa euroa
  • Kaupunkiympäristö 1,5 miljoonaa euroa
  • Kulttuuri ja vapaa-aika 3,3 miljoonaa euroa
  • Sosiaali- ja terveys 26 miljoonaa euroa + 5 miljoonaa euron lisärahoitus lastensuojeluun liittyen
  • Kaupunginkanslia 0,7 miljoonaa euroa