Jokaisen perusoikeuksiin kuuluu vakinainen asunto. Ilman asuntoa muun elämän järjestäminen on hankalaa ja asunnon puute johtaa usein huono-osaisuuden kasautumiseen. Silti Suomessa on edelleen ARA:n tilastojen mukaan pitkälti yli 5000 asunnotonta, joista yli puolet oleskelee Helsingissä.

“Asunnottomuus on Helsingissä historiallisesti vähentynyt suuren harppauksen, mutta viime aikoina jonojen kasvu on ollut huolestuttavaa”, toteaa sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Asunnottomuus ilmiönä jää helposti piiloon ja sen todellista laajuutta on vaikeaa saada selville. Sen vuoksi Helsingissä on paneuduttu tilastoinnin parantamiseen. Huolestuttava merkki viime vuosina on ollut, että naisten ja nuorten asunnottomuutta ei ole saatu laskemaan. Tänä vuonna asunnottomien yön teemana onkin naisten asunnottomuus.

“Asunnottomuus voi kohdata ketä tahansa ja asunnon menettämiseen on monia syitä velkaantumisesta terveysongelmiin. Sen vuoksi asunnottomuuden ratkaisujen pitää olla moninaisia. Naiset ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa ja esimerkiksi päihteitä käyttäviltä naisilta puuttuu turvakotipaikkoja. Tämä on korjattava”, sanoo Sanna Vesikansa.

Kaupungit avainasemassa asunnottomuuden torjumisessa

Kaupunkipolitiikalla on iso rooli yhteiskunnan sosiaalisten ongelmien, myös asunnottomuuden torjunnassa. Helsingissä on jatkossakin ja nykyistä paremmin sitouduttava pitämään huolta kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisesta sekä maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen Asunto ensin -periaatteen edistämisestä.

Myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä muun tuen on oltava laadukkaita asunnottomille – sekä ennen että jälkeen asunnon saamisen. Moni asunnoton tarvitsee tukea arjen sujumiseen, kuten kotiin tuotavia palveluita tai asumisneuvontaa, jotta elämä kotona luonnistuu. Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa (Heka) on asumisneuvonnan avulla vähennetty merkittävästi häätöjen määrää. Asumisneuvonnan hyviä toimintamalleja on levitettävä myös muihin kuin Hekan asuntoihin.

“Helsingissä on varsin hyvin yhteen toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja olemme panostaneet näiden palveluiden integraatioon. Osana pitkäaikaisasunnottomuuden ohjelmaa olemme rakentaneet erilaisia palveluja asumisen tueksi. Sote-uudistuksessa olemme olleet huolestuneita, miten tämä toimisi jatkossa, jos asuminen jäisi kaupungin vastuulle ja esimerkiksi päihde- ja psykiatriapalvelut maakunnan vastuulle”, Sanna Vesikansa toteaa.

Nykyisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Myös Helsinki on sitoutunut strategiassaan asunnottomuuden aktiiviseen torjumiseen. Vihreille asunnottomuuden poistaminen on tärkeä tavoite. Tämän vuoden talousarviossa sitouduttiin etsimään keinoja, joiden avulla asunnottomuuden jonoja lyhennetään.

“Tärkeää on puuttua eriarvoisuuteen ja köyhyyteen laajasti kaikessa kaupungin toiminnassa. Meille vihreille on ollut tärkeää, että niukkoja resursseja kohdennetaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan eli puretaan asunnottomuuden jonoja. Asunnottomuus maksaa paljon enemmän, jos emme sitä hoida”, sanoo Sanna Vesikansa.

Apulaispormestari Sanna Vesikansan lisäksi Asunnottomien yössä 17.10. on mukana mm. ministeri Maria Ohisalo.
Asunnottomien yö -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Sörnäisissä Vaasanaukiolla, Vaasankadulla ja Kinaporinkadulla klo 16–22. Tapahtumaan on vapaa pääsy.