Helsingin Vihreä valtuustoryhmä on jättänyt tänään ryhmäaloitteen 100 000 uuden puun istuttamisesta Helsinkiin.

–Puut luovat viihtyisää kaupunkia. Kaupunkipuut suojaavat auringolta, ne lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, ja niiden juurilta löytyy niin leikkipaikkoja lapsille kuin paikkoja piknik-vilteille. Siksi esitämme 100 000 puun istuttamista Helsinkiin, kommentoi Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg.

Helsinki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, mikä vaatii kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa puilla on merkittävä rooli, sillä ne toimivat hiilinieluina.

Aloitteessa todetaan, että kaupunkipuilla on paljon myönteisiä vaikutuksia luontoon ja ihmisiin. Puut parantavat katutilan viihtyisyyttä, tasaavat lämpötilaeroja ja toimivat merkittävänä osana kaupunkiluonnon viherverkostoa. Puut auttavat myös hulevesien luonnonmukaisessa käsittelyssä, sillä niiden juuristo imeyttää vettä ja vähentää siten kaupunkitulvien riskiä.

–Puita mahtuu Helsinkiin lisää. Vihreät näkee, että määrällinen tavoite 100 000 uudesta puusta on hyvä asettaa, jotta puiden istuttamista tehtäisiin aina kuin siihen on mahdollisuus, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien pihoille, teiden varsille ja asuinalueita rakennettaessa. Uudet puut voivat olla niin kaupunkibulevardien lehmuksia, puistojen hedelmäpuita kuin lähiöiden jykeviä havupuitakin, sanoo Hernberg.

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteessa todetaan, että vastaavia määrällisiä tavoitteita on asetettu monissa kaupungeissa kansainvälisesti – esimerkiksi New Yorkissa, Vancouverissa ja Berliinissä. Helsingin kaupungin omien toimien lisäksi puiden istuttamisessa voidaan tehdä yhteistyötä yritysten, kiinteistönomistajien ja kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja:
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg, kaisa.hernberg[at]gmail.com