Daily Archives: 11.9.2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan uusia vihreitä jäseniä

Helsingin Kaupunginvaltuusto nimitti kokouksessaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan uusia vihreitä jäseniä. Lautakuntaan nimettiin valtuutettu Johanna Sydänmaa ja varavaltuutettu Pauliina Saares, joka valittiin samalla johtamaan nuorisojaostoa.

–Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut lisäävät tutkitusti ihmisten hyvinvointia. Siksi on tärkeää, että Helsinki panostaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla matalan kynnyksen palveluihin ja niiden saatavuuteen tasapuolisesti ympäri kaupunkia eri ikäryhmille, Johanna Sydänmaa sanoo.

Opinto-ohjaajana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa työskentelevä Sydänmaa on aiemmin tällä valtuustokaudella toiminut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenenä. Luottamustehtäviä hänellä on myös liikuntajaoston varapuheenjohtajana ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen hallituksen puheenjohtajana.

Myös Pauliina Saares korostaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden saavutettavuutta.

–Monipuolisella ja mahdollisimman saavutettavalla kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonnalla rakennetaan elävää kaupunkia ja luodaan helsinkiläisille sekä täällä vieraileville mahdollisuuksia monenlaiseen kiinnostavaan tekemiseen ja itsensä toteuttamiseen. On hienoa päästä tekemään hommia näiden palveluiden eteen lautakunnassa, Saares toteaa.

Saares on tällä hetkellä vanhempainvapaalla työstään viestintätoimisto Ellun Kanoissa. Hän on toiminut kuluvalla valtuustokaudella nuorisojaoston jäsenenä ja Palmian hallituksessa. Nyt hänet valittiin nuorisojaoston puheenjohtajaksi.

–Haluan kiinnittää erityistä huomiota nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen. Kahden lapsen äitinä olen sitä mieltä, että kuuntelemalla lapsia ja nuoria sekä tarjoamalla heille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja Helsinki voi panostaa tulevaisuuteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseniksi valtuustoryhmä esittää Ville Sinnemäkeä, joka on mm. Helsingin Vihreiden hallituksen jäsen sekä varavaltuutettu Johanna Nuortevaa. Nuorisojaoston jäseneksi valtuustoryhmä esittää Bicca Olinia. Varajäsenten ja nuorisojaoston jäsenen nimitykset vahvistetaan valtuustossa myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja: 

Pauliina Saares, puh. 040 741 2778
Johanna Sydänmaa, puh. 044 342 2421
Anna Hyödynmaa, Vihreän valtuustoryhmän sihteeri, puh. 040 754 3313

100 000 uutta puuta Helsinkiin!

Helsingin Vihreä valtuustoryhmä on jättänyt tänään ryhmäaloitteen 100 000 uuden puun istuttamisesta Helsinkiin.

–Puut luovat viihtyisää kaupunkia. Kaupunkipuut suojaavat auringolta, ne lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, ja niiden juurilta löytyy niin leikkipaikkoja lapsille kuin paikkoja piknik-vilteille. Siksi esitämme 100 000 puun istuttamista Helsinkiin, kommentoi Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg.

Helsinki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, mikä vaatii kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa puilla on merkittävä rooli, sillä ne toimivat hiilinieluina.

Aloitteessa todetaan, että kaupunkipuilla on paljon myönteisiä vaikutuksia luontoon ja ihmisiin. Puut parantavat katutilan viihtyisyyttä, tasaavat lämpötilaeroja ja toimivat merkittävänä osana kaupunkiluonnon viherverkostoa. Puut auttavat myös hulevesien luonnonmukaisessa käsittelyssä, sillä niiden juuristo imeyttää vettä ja vähentää siten kaupunkitulvien riskiä.

–Puita mahtuu Helsinkiin lisää. Vihreät näkee, että määrällinen tavoite 100 000 uudesta puusta on hyvä asettaa, jotta puiden istuttamista tehtäisiin aina kuin siihen on mahdollisuus, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien pihoille, teiden varsille ja asuinalueita rakennettaessa. Uudet puut voivat olla niin kaupunkibulevardien lehmuksia, puistojen hedelmäpuita kuin lähiöiden jykeviä havupuitakin, sanoo Hernberg.

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteessa todetaan, että vastaavia määrällisiä tavoitteita on asetettu monissa kaupungeissa kansainvälisesti – esimerkiksi New Yorkissa, Vancouverissa ja Berliinissä. Helsingin kaupungin omien toimien lisäksi puiden istuttamisessa voidaan tehdä yhteistyötä yritysten, kiinteistönomistajien ja kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja:
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg, kaisa.hernberg[at]gmail.com

Emma Kari: Helsinkiin kaksivuotisen esikoulun kokeilu

Vihreä Vihreä kansanedustaja, kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtaja Emma Kari esittää Helsinkiin kaksivuotisen esiopetuksen pilottia. Kari teki aiheesta tämän päivän valtuuston kokouksessa aloitteen.

–Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen Euroopan heikoimmin. Erityisen vähäistä osallistuminen on niillä lapsilla, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten. Laadukas varhaiskasvatus parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Esiopetuksen pidentäminen olisi etenkin niiden lasten etu, jotka tarvitsevat eniten tukea, Kari sanoo.

Rinteen hallitus on ohjelmassaan päättänyt käynnistää laajan toimenpideohjelman varhaiskasvatuksen laadun sekä osallistumisasteen nostamiseksi. Osana ohjelmaa kuntien on mahdollista osallistua kaksivuotisen esikoulun kokeiluun.

–Helsingissä on pitkäjänteisesti tavoiteltu varhaiskasvatuksen parempaa laatua ja korkeampaa osallistumisastetta. Helsinki päätti ensimmäisenä tehdä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta maksutonta eikä toteuttanut edellisen hallituksen varhaiskasvatukseen kohdistettuja heikennyksiä. Kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi olisi hyvä jatkumo tälle työlle, Kari sanoo.

Kari kuitenkin painottaa, että ensiarvoisen tärkeää on tarjota laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta, joka edellyttää päiväkotien ja esikoulujen työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamista. Vihreät vaativatkin selkeitä panostuksia henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen seuraavassa budjetissa.

–Tärkeää on muistaa, että lasten hyvinvointi edellyttää sitä, että aikuiset voivat hyvin. Siksi Helsingin on pidettävä huolta siitä, että päiväkotien ja esikoulujen työntekijöiden työssäjaksamista tuetaan nykyistä paremmin. Tämän pitää näkyä selvästi ensi vuoden budjetissa, Kari sanoo.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista virallisesti loppuvuodesta.