Valtuustoseminaari 13.–14.6.2019.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
“Helsinki on hyvää elämää varten.”
Näillä sanoilla alkaa kaupunkistrategiamme ensimmäinen luku.
Hyvä elämä – siinäpä loistava strateginen tavoite.
Kun tavoitteena on luoda hyvän elämän edellytyksiä, niitä pitää luoda kaikille kaupunkilaisille riippumatta siitä, minkä värinen iho heillä on, kuinka paljon varallisuutta heillä on tai missä päin kaupunkia he asuvat.
Viime vuosikymmenen loppuvuosina Helsinkiin syntyi ennätysmäärä lapsia.
Kaupunki ei ollut siihen oikein varautunut.
Niinpä nämä lapset ja heidän vanhempansa ovat saaneet tottua pitkiin päiväkotimatkoihin.
Ahtaat tilat, parakit ja sisäilmaongelmat ovat heille arkipäivää.
Kouluissa on liian vähän aikuisia ja liian lyhyet ruokatunnit.
Vihreän valtuustoryhmän mielestä hyvän koulupolun ja oppimisympäristön turvaamisen pitää olla keskeinen prioriteetti valtuustokauden toisella puoliskolla.
Riittävät, turvalliset ja terveet tilat
Riittävästi tukea, lähiopetusta ja päteviä aikuisia
Riittävä oppilashuolto ja mielenterveyspalvelut
Riittävät resurssit lastensuojeluun
Nämä ovat lasten ja nuorten hyvän elämän perusasioita, jotka meillä on varaa ja myös velvollisuus hoitaa kuntoon
Arvoisa puheenjohtaja,
Kaupungin kasvu on monella tavalla läsnä strategisten tavoitteiden taustalla.
Kaupunki kasvaa, kun se on vetovoimainen – hyvä paikka asua, opiskella, työskennellä, yrittää, rakastua, vanheta.
Kun onnistumme niissä tavoitteissa, jotka tekevät kaupungistamme viihtyisämpää ja vetovoimaisempaa, aiheutamme samalla itsellemme kasvuhaasteen.
Kasvu tarkoittaa enemmän lapsia, enemmän vanhuksia, enemmän rakentamista, enemmän liikennettä.
Se, pystymmekö hallitsemaan tämän kasvun kestävällä tavalla, on yksi kaupunkimme kohtalonkysymyksistä.
Helsinki on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Kasvun pitää tarkoittaa Helsingissä bulevardikaupunkia, ratikoita, pyöräteitä, puurakentamista.
Rakennusten lämmönkulutusta pitää vähentää, energiatehokkuutta lisätä.
Kasvavassa kaupungissakin pitää olla metsiä, taimenpuroja, niittyjä ja perhosia.
Kun kaupunki kasvaa, päästöt eivät saa kasvaa. Yhtään.
Päästövähennysten pitää olla sisäänrakennettu ja itsestäänselvä reunaehto kaikissa kaupungin hankkeissa.
Kaupunkiluonnon suojelun pitää olla selviö kasvavan kaupungin suunnittelussa.
Olemme nostaneet ilmastotavoitteiden kunnianhimoa.
Nyt meidän pitää näyttää maailmalle, että Helsingissä kunnianhimoiset tavoitteet myös toteutetaan.
On myös tärkeää huomata, että kasvu ei ole aina lineaarista eikä tapahdu kaikilla alueilla tasaisesti.
Pelkkä väestönkasvu yleisellä tasolla on riittämätön mittari ja kriteeri palvelujen ja kaupungin talouden suunnittelussa.
Vaikka yleinen väestönkasvu on tänä vuonna hidastunut, meillä on silti ne suuret lapsi-ikäluokat, meillä on silti koko ajan enemmän vanhuksia ja meillä on moninaistuva väestö moninaisine tarpeineen.
Meidän on pidettävä kiinni hyvän elämän lupauksestamme heille.
Kaupunkilaisten hyvän elämän mahdollistajia ovat kaupungin työntekijät.
Mutta onko elämä ja työskentely Helsingissä hyvää myös heille?
Jaksamisongelmat, rekrytointivaikeudet ja osaajapula kertovat karua tarinaa.
Loputtomiin näin ei voi jatkaa.
Henkilöstön hyvinvointia sekä kaupungin työnantajaosaamista pitää määrätietoisesti parantaa.
Kaupungin prosessien pitää tukea kasvua ja pysyä sen perässä.
Hyvä johtaminen ja hallinto ovat välttämättömiä, jotta kaupunki ei vain kasva vaan myös kehittyy.
Kuten eilen KPMG:n selvityksestä näimme, ihan kaikki ei ole mennyt historiallisen suuressa muutoksessa kuin Strömsössä.
Vihreä ryhmä pitää uudistusta sekä perusteltuna että pääpiirteittäin onnistuneena.
Nyt on kuitenkin hyvä hetki tarkastella sitä, miten ratkaista tärkeät johtamiseen, rekrytointiin ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset.
Arvoisa puheenjohtaja,
Kaupunki ei ole pelkkiä katuja, seiniä ja päiväkoteja.
Hyvä elämä tarkoittaa myös sitä, että on kivaa.
Toimivassa kaupungissa on tilaa spontaanille ja omaehtoiselle hauskuudelle ja monenlaisille toimijoille.
Meidän täytyy pitää huolta siitä, että kaikilla, jotka tekevät kaupungista hauskan, on tilaa, mahdollisuuksia ja riittävät resurssit.
Että kasvava kaupunki saa myös uusia kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja sekä kanta- että esikaupunkiin.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Teemme nyt päätöksiä, jotka määrittävät, eletäänkö Helsingissä hyvää elämää myös 20 ja 50 vuoden kuluttua.
Meillä on jo hirveän hyvä kaupunki.
On meidän vallassamme – ja myös meidän velvollisuutemme – tehdä kaupungistamme vielä parempi.
Kaisa Hernberg
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja