Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu 24.4.2019.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Kun me teemme päätöksiä kaupungin budjetista, me teemme päätöksiä siitä, minkälaista Helsinkiä haluamme rakentaa.
Me vaikutamme tavallisen helsinkiläisen arkeen.

Me päätämme, minkälaisen jäljen Helsinki jättää ympäristöön.
Kun isä pukee maanantaiaamuna lapselleen kurahousut ja vie tämän päiväkotiin, kävelevätkö he yhdessä muutaman korttelin matkan?

Kun lapsi menee kouluun, saako hän oppia, kasvaa ja kehittyä sopivan kokoisessa ryhmässä, jossa on riittävästi aikuisia?
Kun vanhuksen jalat eivät enää jaksa, pääseekö hän liikkumaan kotoaan? Onko kotihoidolla riittävästi aikaa kohtaamiseen?
Nämä ovat niitä valintoja, joita me teemme, kun päätämme kaupungin rahankäytöstä.

Budjetin riveiltä voi lukea ne arvot, jotka päätöksentekoamme ohjaavat.

Arvoisa puheenjohtaja,
Tämän kevään suuri polittiinen puheenaihe on ilmastonmuutos.

Elämme viimeisiä vuosia, jolloin on mahdollista tehdä ne päätökset, joilla vältämme täysimittaisen ilmastokatastrofin.
Monet niistä asioista, jotka tekevät kaupunkilaisten arjesta sujuvaa, tekevät elämästämme myös ympäristöystävällistä.
Kun töihin pääsee ratikalla tai fillarilla, kun kirjastoon ja kauppaan voi kävellä, syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Kun rakennamme tiivistä, toimivaa kaupunkia, voimme säästää ja vaalia kaupunkimetsiä, niittyjä ja puroja.
Voimme huolehtia siitä, että Helsinki on kotipaikka myös liito-oraville, harmaahaikaroille ja kimalaisille.

Helsinki on laatinut kunnianhimoisen päästövähennysohjelman.
Nyt sitä pitää toteuttaa tosissaan.

Nyt pitää olla valmis investoimaan merkittävästi.
Jokaisen toimialan tulee budjettia suunniteltaessa tunnistaa nopeimmat ja kustannustehokkaimmat keinot päästövähennysten aikaansaamiseen.

Helsingin budjetti määrittää, olemmeko osa ilmastokriisin ratkaisua vai pahennammeko sitä entisestään.
Budjettipäätösten ilmastovaikutukset pitää arvioida.
Helsinki ei voi tehdä merkittäviä rahallisia panostuksia, jotka edistävät ilmaston lämpenemistä.

Arvoisa puheenjohtaja,
Lapsissa ja nuorissa on tämänkin kaupungin tulevaisuus.
He ansaitsevat laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta.
He ansaitsevat pätevien, osaavien aikuisten huomiota, opastusta ja tukea.
He ansaitsevat kunnolliset oppimateriaalit.
He ansaitsevat terveellisen oppimisympäristön.
Kaikki tämä maksaa.

Mutta pitkällä aikavälillä tulee paljon kalliimmaksi olla panostamatta lapsiin ja nuoriin.
Kun satsaamme nyt laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen.
Kun edistämme aidosti maksutonta toista astetta.

Kasvatamme lapsista ja nuorista aikuisia, joilla on edellytykset itsenäiseen elämään ja toimeentuloon.
Kun rakennamme nyt koulut ja päiväkodit laadukkaasti, meidän ei tarvitse käyttää myöhemmin rahaa sisäilmakorjauksiin.
Nyt meidän on myös hoidettava ripeästi kuntoon korjausta tarvitsevat rakennukset.

Kun helsinkiläinen sairastaa tai tarvitsee tukea, voiko hän luottaa siihen, että apua saa?
Monilla terveysasemilla hoitojonot ovat pitkiä.
Meillä on pulaa lääkäreistä, hoitohenkilökunnasta ja sosiaalityöntekijöistä.
Näiden ongelmien ratkaiseminen on pitkälti budjettikysymys.

Palveluihin tarvitaan rahaa.
Osaajien palkkaamisen tarvitaan rahaa.
Meidän on oltava valmiita maksamaan siitä, että yhteiskunnan peruslupaus täyttyy.

Meidän on myös tehtävä päätöksiä Helsingin soten kehittämisestä.
Viimeiset neljä vuotta olemme odotelleet soteuudistusta, jota ei koskaan tullut.
Nyt on aika ottaa vahvemmin ohjat omiin käsiin ja lähteä määrätietoisesti kehittämään Helsingin sotepalveluja.
Helsingissä nämä asiat osataan, emme tarvitse ylhäältä annettua maakuntahimmeliä.

Arvoisa puheenjohtaja,
Vapaa-ajan vietto on yksi niistä asioista, joissa yhteiskunnan eriarvoisuus korostuu.
Kaupungin tärkeä tehtävä on tasata tilannetta tarjoamalla kaupunkilaisille mahdollisuuksia maksuttomiin ja edullisiin harrastuksiin, ajanvietteeseen ja kulttuurielämyksiin.

Valtava menestyksemme Oodi ja lähikirjastoverkkomme täydentävät toisiaan – ne ovat yhteinen olohuone, monenlaisen tekemisen, toiminnan ja sivistyksen paikka. Tarvitsemme niitä kaikkia.

Tarvitsemme myös luistinratoja, pallokenttiä, leikki- ja liikuntapuistoja ja asukastaloja.
Kaiken toiminnan ei tarvitse olla kaupungin organisoimaa.

On tärkeää myös tukea taloudellisesti järjestöjä, vapaata kansalaistoimintaa ja tapahtumia.
On tärkeää tukea pieniä kulttuurialan toimijoita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuottaa valtavan paljon hyvinvointia helsinkiläisille.
On pidettävä huoli siitä, että kulttuurin ja vapaa-ajan rahoitus on tärkeän tehtävän edellyttämällä tasolla.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Reilu viikko sitten käytiin eduskuntavaalit.
Viesti oli selvä.
Helsinkiläiset osoittivat haluavansa ympäristönsuojelua, oikeudenmukaisuutta sekä laadukasta koulutusta.

Vihreä valtuustoryhmä on sitoutunut toteuttamaan helsinkiläisten tahtoa.
Haluamme rakentaa maailman toimivinta, vihreää kaupunkia.

Kaisa Hernberg
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja