Kaupunginvaltuutetut Alviina Alametsä ja Ozan Yanar jättivät valtuustoaloitteen harrastamisen mahdollistamiseksi kaikille lapsille, vanhempien tulotasosta riippumatta. Yli puolet valtuuston jäsenistä on allekirjoittanut aloitteen.

Harrastaminen on keskeistä lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Suuret harrastusmaksut rajoittavat kuitenkin varsinkin pienituloisten perheiden lasten mahdollisuuksia harrastaa.

“Yhdenkään lapsen tai nuoren liikuntaharrastus ei saa jäädä aloittamatta tai kesken, koska se on liian kallista. Se, että vain varakkaiden perheiden lapsilla on rahaa harrastaa urheilua, eriarvoistaa lapsia”, toteavat Alametsä ja Yanar.

Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi jokaiselle lapselle ja nuorelle on oltava tarjolla matalan kynnyksen harrastamispaikka. Kokeilumuotoisen toiminnan lisäksi etenkin lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus myös pitkäjänteiseen harrastamiseen.
Aloitteessa todetaan, että Helsingin on löydettävä keinoja tukea nuorten mahdollisuuksia liikkua säännöllisesti. Taloudellisen tuen mahdollisuuden selvittämistä voi esimerkiksi pohtia yhteistyössä muun muassa järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. On myös hyvä ajatus, että harrastustarjontaa pyrittäisiin yhdistämään koulupäivän yhteyteen.

Aloitteessa ehdotetaan mallin ottamista esimerkiksi Islannista.

“Merkittävien panostusten ansiosta islantilaisista lapsista 99 prosenttia harrastaa jotakin. Harrastukset ovat helposti heti koulupäivän jälkeen. Lisäksi vanhemmat saavat käyttöönsä nelisensataa euroa vuodessa lapsen harrastusten rahoittamiseen. Liikkuminen ehkäisee lukuisia ongelmia, joten se on sijoitus tulevaisuuteen”, kiteyttävät Alametsä ja Yanar.

Lisätietoja:
Alviina Alametsä
alviina.alametsa[at]gmail.com
puh. 040 729 4597

Ozan Yanar
ozan.yanar[at]eduskunta.fi
puh. 044 275 8797