Daily Archives: 14.3.2019

Emma Kari: "Helsingissä koululaiset saavat ilmastolakkoilla!”

Vihreiden kansanedustaja ja Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtaja Emma Kari muistuttaa, että Helsingissä jokainen koululainen saa osallistua kansainväliseen ilmastolakkoon perjantaina 15.3.2019. Nuoret ympäri maailmaa vaativat oikeutta elämään, jota ilmastonmuutos ja muut ympäristökatastrofit eivät vaarantaisi.

”Monilla nuorilla on ollut epäselvyyksiä ja pelkoja siitä, saako Helsingin kouluista osallistua ilmastolakkoon perjantaina. Kyllä saa. Helsingissä jokaisella koululaisella on oikeus vaatia aikuisia toimimaan tulevaisuuden puolesta. Eli kaikki saavat lakkoilla, koulut eivät tätä kiellä. Asiasta on tietenkin hyvä keskustella kotona vanhempien kanssa etukäteen”, Kari sanoo.

Ruotsalaisen 16-vuotiaan ilmastolakkoilija Greta Thunbergin inspiroimana nuoret ympäri maailmaa lakkoilevat perjantaisin tulevaisuuden puolesta. Kari pitää ilmastolakkoliikettä toivon liikkeenä. Huomenna ilmastolakko järjestetään yli 1600 paikassa ja 105 maassa.

“Nuoret ovat ymmärtäneet aikuisia paremmin, miten vakava uhka ilmastonmuutos on. Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Meillä on vielä toivoa, mutta ei juurikaan aikaa. Meidän on toimittava nopeammin kuin olemme ajatelleet ja tehtävä enemmän kuin olemme aikoneet. Meidän aikuisten täytyy nyt kuunnella heitä ja ottaa heidän viestinsä vakavasti. Nyt on pakko toimia”,  Kari sanoo.

Ilmastolakko kokoontuu Senaatintorilla kello 10, mistä marssi kulkee eduskuntatalolle. Kari rohkaisee kaikkia maailman tulevaisuudesta huolissaan olevia osallistumaan ilmastolakkoon ja ottamaan kaverinsa mukaan.

Lasten liikkuminen ei saa olla rahasta kiinni

Kaupunginvaltuutetut Alviina Alametsä ja Ozan Yanar jättivät valtuustoaloitteen harrastamisen mahdollistamiseksi kaikille lapsille, vanhempien tulotasosta riippumatta. Yli puolet valtuuston jäsenistä on allekirjoittanut aloitteen.

Harrastaminen on keskeistä lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Suuret harrastusmaksut rajoittavat kuitenkin varsinkin pienituloisten perheiden lasten mahdollisuuksia harrastaa.

“Yhdenkään lapsen tai nuoren liikuntaharrastus ei saa jäädä aloittamatta tai kesken, koska se on liian kallista. Se, että vain varakkaiden perheiden lapsilla on rahaa harrastaa urheilua, eriarvoistaa lapsia”, toteavat Alametsä ja Yanar.

Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi jokaiselle lapselle ja nuorelle on oltava tarjolla matalan kynnyksen harrastamispaikka. Kokeilumuotoisen toiminnan lisäksi etenkin lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus myös pitkäjänteiseen harrastamiseen.

Aloitteessa todetaan, että Helsingin on löydettävä keinoja tukea nuorten mahdollisuuksia liikkua säännöllisesti. Taloudellisen tuen mahdollisuuden selvittämistä voi esimerkiksi pohtia yhteistyössä muun muassa järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. On myös hyvä ajatus, että harrastustarjontaa pyrittäisiin yhdistämään koulupäivän yhteyteen.

Aloitteessa ehdotetaan mallin ottamista esimerkiksi Islannista.

“Merkittävien panostusten ansiosta islantilaisista lapsista 99 prosenttia harrastaa jotakin. Harrastukset ovat helposti heti koulupäivän jälkeen. Lisäksi vanhemmat saavat käyttöönsä nelisensataa euroa vuodessa lapsen harrastusten rahoittamiseen. Liikkuminen ehkäisee lukuisia ongelmia, joten se on sijoitus tulevaisuuteen”, kiteyttävät Alametsä ja Yanar.

Lisätietoja:

Alviina Alametsä
alviina.alametsa[at]gmail.com
puh. 040 729 4597

Ozan Yanar
ozan.yanar[at]eduskunta.fi
puh. 044 275 8797