Vihreiden kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä vaatii valtuustoaloitteessaan avoimen mielenterveysklinikan perustamista Helsinkiin. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli aloitetta tämän viikon kokouksessaan ja lausui, että kaupunki ryhtyy selvittämään kynnyksettömän mielenterveysvastaanotto- ja neuvontapalvelun pilotointia.

”Matalan kynnyksen mielenterveysavun puute on edelleen ongelma Helsingissä, ja tähän täytyy saada muutos. Mielenterveysavun on oltava saatavilla itselle ja läheiselle nopeasti ja helposti, kun tarve on suurin”, Alametsä toteaa.
Valtioneuvoston kanslian selvityksen mukaan noin puolet mielenterveyden häiriöitä kokevista ei saa tarvitsemaansa hoitoa. Sairauspoissaolot mielenterveyssyistä maksavat yhteiskunnalle noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Joka päivä noin kahdeksan nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä.

”Mielenterveysongelmien hoito ja ennaltaehkäisy on sekä taloudellisesti että inhimillisesti tärkeää Helsingille. Monille hoitoon hakeutumisen estää epätietoisuus oikeasta hoitopaikasta, pelko stigmasta ja avun saamisen hitaus. Jos itsetuhoisesti ajatteleva ihminen joutuu jonottamaan viikkokausia aikaa hoitajalle, apu tulee liian myöhään”, Alametsä perustelee.

”Esimerkiksi Vantaalla on HYKS-Psykiatrian kanssa yhteinen mielenterveyspalvelupiste, jonne kuka tahansa voi ilman ajanvarausta hakeutua matalalla kynnyksellä. Pisteelle voi myös varata ajan netistä. Päihdeongelmista kärsiville on jo avoinna Helsingissä vastaanotto ilman ajanvarausta arkisin klo 9-10.30, ja tätä mallia voisi laajentaa mielenterveyspuolelle. Vaadimme, että Helsinki kokeilee kynnyksetöntä pääsyä mielenterveyspalveluihin”, Alametsä kertoo.