Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Aluksi haluan kiittää hyvin laaditusta tilinpäätöksestä ja huolellisesti tehdystä työstä. Tilinpäätös antaa tarkan kuvan kaupunkimme taloustilanteesta ja hyvä, että käymme siitä keskustelua täällä valtuustossa.
Helsingin taloustilanne on hyvä. Lainakantamme on pienentynyt ja työssäkäyvien määrä on noussut eli yhä useampi on päässyt kiinni työhön. Näin ollen myös verotulomme ovat kasvaneet.
Helsingissä on ollut viime vuonna poikkeuksellisen suuri väestönkasvu. Väestö on kasvanut melkein 9000 henkilöllä, joka on huomattava luku. Kaupungin kasvu on merkki siitä, että olemme houkutteleva asuinpaikka.
Sen lisäksi että Helsinki on kaupunki, johon halutaan muuttaa, se on myös kaupunki, jossa halutaan kasvattaa lapset. Varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisten lasten määrä kasvoi yli 2000:lla. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että meillä on riittävästi päiväkotipaikkoja ja kouluja myös tulevaisuudessa. Olemme kaupungin strategiassa luvanneet Helsingin olevan “paras paikka oppia” ja se vaatii, että me investoimme tulevaisuuteen ja teemme korjauksia kunnianhimoisella tahdilla. Vaikka Suomen hallitus on leikannut varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta valtavasti, me pidämme meidän lapsillemme tärkeistä palveluista kiinni.
Arvoisa puheenjohtaja,
Niin nykyiset kuin uudetkin asukkaat ja lapsiperheet tarvitsevat koteja. Helsinki voi kasvaa vain, jos täällä asuville ja tänne muuttaville löytyy kohtuuhintaisia asuntoja. Lastentarhanopettajalla, lähihoitajalla ja kaupan kassalla työskentelevillä on oltava varaa asua Helsingissä. Lisäksi yli puolet Suomen asunnottomista on Helsingissä – tässä meillä on tehtävää. Asunto on ihmisoikeus.
Helsingissä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valmistui viime vuoden aikana paljon, vaikka jäimmekin tavoitteesta hieman. Rakentaminen voisi toteutua vielä vauhdikkaammin, mutta jo nyt tehdään paljon ja rakennetaan suuria alueita: Pasila, Kalasatama, Jätkäsaari, Hernesaari. On investoitava jatkossakin riittävästi joukkoliikenteeseen, jotta kaupungin kehittyminen ja rakentaminen mahdollistuu. Pikaratikoiden eteneminen ympäri kaupunkia sekä muun raitiovaunuverkon kehittäminen on ehdottoman tärkeää. Lisäksi on tärkeää toteuttaa kaupunkibulevardit ja parantaa pyöräilyn mahdollisuuksia. Samaan aikaan haluamme suojella meille kaupunkilaisille tärkeitä viher- ja virkistysalueita.
Helsinki on Suomen pääkaupunkina myös sivistyksen, kultuurin ja oppimisen pääkaupunki. Me olemme onnistuneet tuomaan kulttuuria ja tiedettä vielä lähemmäs kaupunkilaisia, ja pian kirjastolaitoksen kruununjalokivi Oodi avaa ovensa.
Arvoisa puheenjohtaja,
Suomen hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen valinnanvapausmallilla tuo kuitenkin epävarmuutta kaupunkimme rahoituspohjaan. Jos sote-palvelut siirtyisi maakunnille, mukana menisi suuri osa kaupungin verotuloja. Se pahentaa kokonaisuudessaan kaupungin rahoitustilannetta ja tekee tulevaisuudesta epävarmaa.
Samaan aikaan sosiaali- ja terveyspalveluita on onnistuttu Helsingissä tuottamaan vastuullisesti saavuttaen hyviä tuloksia. Jos sote-uudistus menee hallituksen kaavailemalla tavalla, on erittäin suuri pelko, että terveysasemien maksut tulevat takaisin ja paperittomien välttämätöntä terveydenhoitoa sekä maksutonta ehkäisyä nuorille on tulevaisuudessa vaikeampaa järjestää. Lisäksi Helsinki on edelläkävijä, joka päätti rajata lastensuojelun sosiaalityön asiakasmääriä, mutta tämäkin on vaarassa esitetyssä sote-mallissa.
Arvoisa puheenjohtaja,
Talousasioissa arvovalinnat näkyvät tehdyissä päätöksissä. Meidän vihreiden mielestä tulevaisuuteen on panostettava niin, että heikoimmassa asemassa olevat voisivat nykyistä paremmin, yleinen hyvinvointi kasvaisi, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen panostettaisiin sekä hoitaisimme vastuullisesti yhteistä ympäristöämme.
Ensi vuoden talousarvio on seuraava konkreettinen paikka helpottaa helsinkiläisten arkea. Vaikka maamme hallitus tekisi kuinka huonoa politiikkaa, helsinkiläiset voivat olla varmoja siitä, että vihreät taistelevat heidän palveluiden puolesta.
Arvoisa puheenjohtaja.
Näiden huomioiden saattelemana vihreä valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä.
Ozan Yanar
kaupunginvaltuutettu,
kansanedustaja