Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu 11.4.2018
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki kaupunkilaiset,
Maan hallitus on unohtanut tai tarkoituksella sivuuttanut kaupunkien kasvun globaalin trendin ja tämä on uhka Helsingille. Investointikykymme heikkenee ja verotulot laskevat. Sote- ja maakuntahimmeli asettuu poikkiteloin eteemme sillä tiellä, jossa me haluaisimme rakentaa Helsinkiä entistä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi ja paremminvoivaksi kaupungiksi.
Helsingissä rakennetaan kovaa vauhtia ja työllisyys kohenee. Helsinki on Suomen kasvun veturi ja Helsingin seutu tuottaa 33 % maamme BKT:stä. Lainakantamme laskee, velkojakin maksamme vain pois.
Helsingin täytyy olla kaupunki, jossa on mahdollista työskennellä, asua ja saada laadukkaita palveluita. Helsingin on oltava kaupunki, jossa on helppo hengittää, oli kyse sitten toimeentulosta tai ilmastonmuutoksen torjumisesta päästöjä kitkemällä.
Hyvä puheenjohtaja ja valtuusto.
Maailman toimivin kaupunki torjuu eriarvoisuutta. Me olemme tehneet arvovalintoja subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisestä, pitäneet ryhmäkoot pienempinä ja poistaneet terveyskeskusmaksut.
Mitä parhainta yhdenvertaisuustyötä on taata mahdollisimman monelle lapselle laadukas varhaiskasvatus. Tällä saralla odotamme askelia viime syksynä vihreiden toimesta käynnistetyssä prosessissa, jossa varmistetaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden määrä ja pysyvyys Helsingissä. Palkkojen on oltava niin kilpailukykyisiä, että tänne halutaan tulla töihin. Alipalkattujen naisvaltaisten alojen palkkoja pitää Helsingillä olla varaa korottaa.
Mitä parhainta eriarvoisuuden torjuntaa on panostaa koulutukseen ja jatkaa strategian mukaisesti kunnianhimoista tarvepohjaista lisärahoitusta, tasoittaa alueiden välisiä eroja. Tätä on tehtävä myös asuntorakentamisen osalta ja jatkettava menestyksekästä sekoittavaa asuntopolitiikkaa.
Eduskuntaan on tulossa pian käsittelyyn kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta. Maksuton toisen asteen koulutus maksaisi Helsingin kaupungille noin 15 miljoonaa euroa. Meillä on tähän varaa. Meillä ei ole varaa siihen, että yhä useampi nuori jää täysin ilman toisen asteen koulutusta, joka työn muuttuessa muodostuu välttämättömäksi jatkeeksi peruskoululle: jo nyt tiedämme, että ilman toisen asteen koulutusta olevien työttömyysaste on kohtuuttoman korkea ja ura- ja palkkakehitys erittäin heikkoa. Yhä tietotyövaltaisempi maailma tarvitsee myös enemmän osaavia helsinkiläisiä.
Me vihreät haluamme, että maailman toimivimmassa kaupungissa jokaisella on koti. Siinä missä sote-maku-himmeliä ei selkeästi ole valmisteltu ajatuksella, että kaupungit kasvavat, me näemme sen globaalin trendin, jossa ihmiset muuttavat enemmän kaupunkeihin. Juuri tästä syystä Helsingin pitää rakentaa, rakentaa ja rakentaa lisää. Nuorisobarometreistakin tiedämme, että nuoret haluavat erityisesti Helsinkiin. Viime vuonna kuitenkin juuri nuorten asunnottomuus on Helsingissä kasvanut. Tähän meidän on puututtava heti.
Saimme kuluvan vuoden budjettiin erityisen tärkeän lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimialalle. 21 miljoonalla eurolla on nyt palkattu lukuisia ammattilaisia kohtaamaan helsinkiläisiä elämän vaikeissa paikoissa. Tällä linjalla on jatkettava ja tartuttava erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden palveluiden kehittämiseen.
Hyvä valtuusto,
Olemme lähiaikoina hyväksymässä toimenpideohjelman kaupungin päästövähennyksille. Sen toteuttamiseen on oltava riittävät resurssit. Ennen kaikkea tarvitsemme kuitenkin päätöksiä ja poliittista tahtoa. Vihreät iloitsee siitä, että maan hallitus on päässyt sopuun kivihiilen energiakäytön kieltävästä laista. Sipilän hallituksen heikossa ilmastopolitiikassa on valopilkku. Kivihiilen poltosta on luovuttava Helsingissä mahdollisimman nopeasti ja myös turpeesta koko maassa. Tämä ei saa tarkoittaa sitä, että kivihiili vaihdetaan pelkkään puun polttamiseen.
Meillä on hyvät mahdollisuudet kunnianhimoisiin päästövähennyksiin kun onnistumme siirtämään liikkumista enemmän raiteille, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suuntaan. Meidän on edettävä harppauksin kohti hiilineutraalia Helsinkiä. Ekologinen kestävyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat mitä parhaimpia valttikorttejamme houkutellessamme tänne kansainvälisiä osaajia ja yrityksiä.
Samaan aikaan kun rakennamme ennätysmäärän asuntoja, pitää varmistaa myös lähiluonnon säilyminen ja monet arvokkaat luontoalueet. Kaupunkistrategian tavoitteet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi eivät toteudu ilman rahaa.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
Me vihreissä luotamme siihen, että tästä salista löytyy yhteistä tahtoa kauniiden sanojen lisäksi myös toteuttaa kunnianhimoisesti yhteistä kaupunkistrategiaamme. Kaupunginhallituksessa olemme hyväksyneet strategian seurannalle tärkeitä mittareita ja nyt on eurojen aika.
Toisin kuin maan hallituksessa tunnutaan uskovan, panostukset varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja eriarvoisuuden torjuntaan sekä ympäristön suojeluun ovat paitsi kestävää, järkevää ja myös mahdollista politiikkaa. Nämä ovat niitä tekoja, joilla tehdään maailman toimivin kaupunki.
Maria Ohisalo
kaupunginvaltuutettu