Tänään vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää. Me Vihreät haluamme kiittää koko varhaiskasvatuksen henkilökuntaa siitä hyvästä työstä, jota he lapsiemme hyväksi tekevät.
Helsinki on kaupunki, joka säilyttää kaikkien lasten oikeuden päivähoitoon ja pieniin ryhmäkokoihin, ja toimii edelläkävijänä ja esikuvana monelle muulle kaupungille toimia samoin. Me haastamme hallituksen koulutuksesta ja sivistyksestä leikkaavan linjan. Meidän jälkeemme moni muukin kaupunki nousi puolustamaan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Olemme ylpeitä siitä, että kun Helsinki päätti syksyllä 2016 ryhtyä selvittämään maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönottoa, Suomen hallitus ilmoitti myöhemmin selvittävänsä itse myös maksuttomuutta. Sama hallitus, joka oli vain vuotta aiemmin tehnyt esityksen päivähoitomaksujen korottamisesta. Sekin esitys peruttiin, kun kaupungit – Helsinki etunenässä – kieltäytyivät ottamasta korotuksia käyttöön. Maksuton varhaiskasvatus aloitetaankin Helsingissä ensi syksynä viisivuotiaista lapsista.
Lastentarhanopettajat ja muu päiväkodin henkilöstö tekevät arvokasta työtä joka päivä. Samaan aikaan uusi varhaiskasvatuslaki on lisännyt työn tavoitteellisuutta ja vaativuutta. Helsinki kasvaa vauhdilla, ja varhaiskasvatukseen osallistuu Helsingissä vuosi vuodelta enemmän lapsia. Samaan aikaan pula työntekijöistä on huutava. Helmikuussa 355 lastentarhanopettajan tai erityislastentarhanopettajan vakanssia oli täyttämättä tai sijaisella ei ollut pätevyyttä. Se on joka viides lastentarhanopettajan paikka Helsingissä. Tämä on kestämätön tilanne.
Vihreille on tärkeää, että täällä annettava varhaiskasvatus on laadukasta ja antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat tämän kaupungin jokaiselle lapselle. Varhaiskasvatuksen laadun ja työntekijöiden jaksamisen kannalta on kuitenkin valtava ongelma, ettei työntekijöitä ole riittävästi. Siksi viime syksynä tehtiin vihreiden aloitteesta Helsingin budjettiin kirjaus, että kaupungissa käynnistetään prosessi, jolla varmistetaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden määrä ja pysyvyys Helsingissä. Tässä prosessissa on pystyttävä keskustelemaan myös lastentarhanopettajien palkoista.
Varhaiskasvatuksen merkitys on huomioitu myös Helsingin strategiassa, jossa tavoittelemme varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia. Se takaa jokaiselle lapselle parhaat mahdolliset lähtökohdat koulupolun ensimmäisillä askelilla.
Kirjaus kestämättömän lastentarhanopettajavajauksen korjaamisesta on hyväksytty syksyllä. Nyt odotamme näkevämme siitä tuloksia. Helsinki on tähän sitoutunut.
Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään 15.3.2018
Emma Karin blogi Vihreiden budjettitavoitteesta