Daily Archives: 24.8.2017

Vihreät Helsingin strategiasta: Suunta on vihreä, mutta työtä vielä tehtävänä

Anni Sinnemäki, Otso Kivekäs ja Sanna Vesikansa

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs on tyytyväinen siihen, miten paljon Vihreiden keskeiset tavoitteet ovat mukana ehdotuksessa Helsingin uudeksi strategiaksi. Strategiaehdotus julkaistiin tänään.

– Saimme eilen päättyneissä neuvotteluissa jo strategiaehdotukseen mukaan paljon vihreille tärkeitä asioita. Helsinki satsaa päivähoitoon ja koulutukseen, torjuu eriarvoisuutta ja aikaistaa hiilineutraaliustavoitettaan. Vaikka vihreät tavoittelivat vielä isompia satsauksia lapsiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, suunta on oikea, kertoo Kivekäs.

Helsinki siirtyy maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Ensimmäisenä osittainen maksuttomuus aloitetaan viisivuotiaista. Helsinki myös sitoutuu edelleen kaikkien lasten tasa-arvoiseen päivähoito-oikeuteen ja satsaa päivähoidon laatuun. Ryhmäkoot pidetään myös lain minimitasoa kunnianhimoisempina.

– Helsinki torjuu strategiassa vahvasti eriarvoisuutta. Tulokselliseksi osoitettua myönteisen erityiskohtelun rahoitusta päiväkodeissa ja kouluissa kasvatetaan tällä valtuustokaudella. Viime viikolla julkaistu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus osoittaa selvästi, että Helsingin kouluille myöntämä syrjäytymistä ehkäisevä lisärahoitus on erittäin tehokas tapa torjua muun muassa koulupudokkuutta, Kivekäs muistuttaa.

Helsinki aikaistaa esityksessä hiilineutraaliuteen siirtymistä vuodesta 2050 vuoteen 2035. Ilmastopäästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kaupunki tulee satsaamaan raideliikenteeseen ja aloittaa kaupunkibulevardien rakentamisen Vihdintiestä.

– Helsingin ilmastotavoitteet ovat Suomen suurten kaupunkien mittakaavassa historiallisen kunnianhimoiset, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki iloitsee.

– Suuret kaupungit ratkaisevat sen, pääsemmekö Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Vihreät uskovat, että hiilineutraalisuustavoite olisi mahdollista saavuttaa jo vuonna 2030, mutta strategiaesityksen tavoite asettaa Helsingille tuntuvasti lisää kunnianhimoa löytää ratkaisuja, joiden avulla Helsinki on tulevaisuudessa vähäpäästöinen ja vapaa fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Paperittomien kohtelun osalta Vihreät eivät ole tyytyväisiä esitykseen, vaan kannattavat, että välttämättömät terveyspalvelut tarjotaan kaikille niitä tarvitseville. Samalla linjalla oli kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta kokouksessaan tiistaina.

– Jokaisen ihmisen terveyttä on järkevää hoitaa jo ennen kuin ongelmat ovat henkeä uhkaavia. Se on sekä yksilöiden että kaupungin etu. Meistä Helsingin pitää sitoutua hoitamaan kaikille perusterveydenhuollon palvelut. Mielenterveysongelmien tai kroonisen sairauden hoitaminen on usein halvempaa kuin kriisin odottaminen, sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa huomauttaa.

– Myös strategian taloustavoitteissa olisimme toivoneet vahvempia satsauksia päiväkoteihin ja kouluihin sekä muihin kasvavan kaupungin kannalta tärkeisiin palveluihin. Niiden puolustaminen jatkuu, kun Helsingin budjetista päätetään syksyllä, linjaa Kivekäs.

Lisätietoja:

Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338
Anni Sinnemäki, puh. 050 511 3166
Sanna Vesikansa, puh. 040 745 9586