Daily Archives: 23.8.2017

Kunnianhimoa ilmastotavoitteisiin sekä satsauksia eriarvoistumisen torjuntaan ja päivähoidon laatuun

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs vaatii, että Helsingissä torjutaan ilmastonmuutosta tähtäämällä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Helsingin tulevien vuosien suuntaviivat määritellään lähiaikoina uudessa strategiassa, jonne Vihreät esittävät Helsingin viimeisen kivihiilivoimalan korvaamista hajautetulla uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella.

– Suurten kaupunkien on näytettävä suuntaa. Helsingin neljän suurimman puolueen pormestariehdokkaat kannattivat ennen kuntavaaleja Salmisaaren kivihiilivoimalan sulkemista vuoteen 2030 mennessä, Kivekäs muistuttaa.

Toinen Vihreiden tärkeimmistä tavoitteista on eriarvoisuuden torjuminen. Vihreät esittävät, että tulokselliseksi osoitettua myönteisen erityiskohtelun rahoitusta päiväkodeissa ja kouluissa kasvatetaan tällä valtuustokaudella. Viime viikolla julkaistu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus osoittaa selvästi, että Helsingin kouluille myöntämä syrjäytymistä ehkäisevä lisärahoitus on erittäin tehokas tapa torjua muun muassa koulupudokkuutta.

– Lasten ja nuorten eriarvoistamista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Siksi Vihreät tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista ja sitä, että jokaisessa helsinkiläisessä koulussa on yhtäläiset mahdollisuudet oppia. Tutkimuksen mukaan erityistuesta hyötyvät eniten heikosti pärjäävät kantasuomalaiset pojat sekä maahanmuuttajatytöt. Helsingin jokaisen koulun on oltava niin hyvä, että vanhemmat valitsevat mielellään lähikoulun, Kivekäs linjaa.

Vihreiden tavoitteisiin kuuluu myös  laadukas ja maksuton varhaiskasvatus. Osittainen varhaiskasvatuksen maksuttomuus voitaisiin toteuttaa Helsingissä  vaiheittain viisivuotiaista aloittaen.

– Neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä toisi mukanaan monia etuja. Maksuttomuus parantaisi heikommassa asemassa olevien perheiden lasten mahdollisuuksia saada laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus helpottaa koulun aloitusta, parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Samaan aikaan on kuitenkin myös huolehdittava varhaiskasvatuksen laadusta ja riittävästä määrästä hoitopaikkoja, Kivekäs huomauttaa.

Ehdotus Helsingin vuosien 2017-2021 strategiaksi julkistetaan torstaina 24.8.2017. Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi strategia tulee syyskuussa.

– Toivomme tietenkin, että mahdollisimman monet tavoitteistamme olisivat mukana jo pormestarin ehdotuksessa, Kivekäs painottaa.

Lisätietoja:

Otso Kivekäs, Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 333 6338

 

Helsinki parantaa paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluita

Vihreiden pitkäaikainen tavoite paperittomien terveydenhuollon parantamiseksi eteni tänään Helsingin sote-lautakunnassa. Asia oli esillä Leo Straniuksen, Veronika Honkasalon ja Thomas Wallgrenin valtuustoaloitteen pohjalta, jossa edellytettiin toimenpiteitä paperittomien aseman kohentamiseksi. Teimme viraston vastaukseen merkittäviä parannuksia yhdessä vasemmistoliiton ja feministien kanssa.

Tärkein muutos on se, että kaupunki sitoutuu jatkossa antamaan paperittomille välttämättömän terveydenhoidon, kun tähän asti on annettu vain kiireellinen hoito. Ainoastaan raskaana oleville naisille ja lapsille on aiemmin turvattu perusterveydenhoito ja neuvolapalvelut. Mikäli annetaan vain kiireellinen hoito, voivat monet pienetkin vaivat kroonistua, ja pitkäaikaissairauksien huono hoito tai hoitamatta jättäminen johtaa lisäsairauksiin ja komplikaatioihin. Tämä lisää paitsi inhimillistä kärsimystä myös kustannuksia jatkossa. Lisäksi mahdolliset hoitamattomat infektiotaudit voivat olla terveysriski myös valtaväestölle. Nyt voidaan tarjota myös kroonisten sairauksien lääkkeet (toimeentulotuesta kuten muillekin) ja seuranta, suun terveydenhuollon palveluita, ennaltaehkäisyä, mielenterveyspalveluita. ja sosiaalipalveluita. Myös maksutonta oikeudellista neuvontaa pidettiin tärkeänä. Paperittomille tarjotaan siis samat terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut kuin turvapaikanhakijoille. Tavoitteena on, että paperittomat hoidettaisiin kaupungin omissa palveluissa, ei vain heikosti resurssoidulla Global Clinicillä vapaaehtoistyön varassa.

Tähän asti suuri ongelma on ollut myös se, ettei kaupungin henkilökunta ole aina ollut perillä aiemmin tarjottujen palvelujen järjestämisestä. Neuvolaan on ollut tosi vaikea päästä. Siksi edellytimme myös henkilökunnan koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä paperittomien palveluista ja oikeuksista. Lisäksi esitimme, että terveystoimen nettisivuille laitetaan tietoa paperittomien palveluista useilla eri kielillä (mm. arabia, somalia, bulgaria ja romania). Paperittomien hoidosta ja hoidon ja sosiaalisen tuen tarpeesta on myös kerättävä laadukasta tietoa.

Lisäksi varmistetaan hätämajoituksen jatkuminen myös ensi talvena riittävässä laajuudessa.

Vihreät sote-lautakunnan jäsenet

Sanna Vesikansa, puheenjohtaja
Kati Juva
Laura Nordström