Daily Archives: 18.8.2017

Emma Kari: Helsingin tukea tarvitseville kouluille 10 miljoonan euron lisärahoitus

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii Helsinkiä nostamaan lasten ja nuorten syrjäytymisen torjumisen valtuustokauden kärkitavoiteeksi. Tänään julkaistu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus osoittaa selvästi, että Helsingin kouluille myöntämä syrjäytymistä ehkäisevä lisärahoitus on erittäin tehokas tapa torjua koulupudokkuutta. Kari toimii Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan varapuheenjohtajana ja suomenkielisen jaoston puheenjohtajana.

“Vihreät ovat vuosia ajaneet köyhien alueiden koulujen ja päiväkotien erityisrahaa, jotta syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voitaisiin auttaa. Rahat ovat pieniä, mutta tulokset suuria. Nyt tutkimus osoittaa, että tätä lisärahoitusta saavien koulujen oppilaiden todennäköisyys jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen kasvoi Helsingissä merkittävästi. Näin vaikuttavien tutkimustulosten on ohjattava kaupungin politiikkaa”, Kari toteaa.

Erityistukea myönnetään Helsingissä koululaisten vanhempien koulutustason, perheiden tulotason sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuuden perusteella. VATT:n tutkimuksen mukaan erityistuesta hyötyvät eniten heikosti pärjäävät kantasuomalaiset pojat sekä maahanmuuttajatytöt.

Kari muistuttaa, että lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen edellyttää panostamista päiväkoteihin ja kouluihin.

“Helsinki on tehnyt oikein torjuessaan Sipilän hallituksen heikennykset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Se ei kuitenkaan riitä. Yhden syrjäytyneen nuoren hinnaksi yhteiskunnalle on arvioitu olevan jopa miljoona euroa. Vielä suurempi asia on se henkilökohtaisen surun määrä, jonka yhteiskunnan marginaaliin jääminen aiheuttaa. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen koulujen erityisrahoituksella on tutkitusti tehokas tapa estää lasten syrjäytymistä. Siksi tätä lisätukea on nyt nostettava merkittävästi”, Kari sanoo.

Vihreiden tavoitteena on nostaa lasten syrjäytymisen torjuminen ja koulutukseen panostaminen Helsingin päätavoitteiksi tälle valtuustokaudelle syksyllä hyväksyttävässä kaupungin strategiassa.

Lisätiedot:

Kansanedustaja Emma Kari
puh. 044 300 6801