Daily Archives: 26.4.2017

Helsingin vihreitä kärkipoliitikkoja valittu: apulaispormestareiksi Anni Sinnemäki ja Sanna Vesikansa, kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Tuuli Kousa

Vihreiden valtuustoryhmä valitsi tänään kokouksessaan kaupunkiympäristön apulaispormestariksi Anni Sinnemäen, sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestariksi Sanna Vesikansan ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Tuuli Kousan.

Anni Sinnemäki on 43-vuotias kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja. Hän oli Vihreiden ääniharava saaden kuntavaaleissa yhteensä 8841 ääntä.

– Helsingissä on juuri nyt valtavasti mahdollisuuksia rakentaa vetovoimaista, tasavertaista ja mielenkiintoista kaupunkia. Tulevina vuosina Helsingissä ratkaistaan iso osa kestävän ja hyvän kaupungin kysymyksistä, uudistetaan liikennejärjestelmää, tasa-arvoisia kaupunginosia, vaikutetaan asumisen hintaan, ja tehdään töitä uusien yritysten ja työpaikkojen saamiseksi Helsinkiin. Seuraavan neljän vuoden aikana me voimme olla tekemässä Helsingistä innostavaa kansainvälistä esimerkkikaupunkia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja alueiden eriytymisen ehkäisyssä samalla kun rakennamme kaupunkia, joka asukkailleen entistä tasa-arvoisempi ja viihtyisämpi, Sinnemäki linjaa.

– Se, että mahdollisuuksia on nyt paljon, perustuu paljon siihen työhön, jota vihreät ovat tehneet pitkäjänteisesti ja erityisesti viime vuosien aikana. Helsingin vihreiden kautta historian paras vaalitulos antaa meille valmiuden jatkaa tehtyä työtä entistä kunnianhimoisemmin, Sinnemäki jatkaa.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestariksi Vihreät valitsivat Sanna Vesikansan. Vesikansa on 44-vuotias valtiotieteiden maisteri. Hän asuu perheineen Pakilassa. Kuluvalla valtuustokaudella Vesikansa on toiminut kaupunginhallituksen jäsenenä ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. sosiaalilautakunnassa.

Vesikansa toimii asiantuntijana Pelastakaa Lapsissa. Aiemmin hän on Stakesissa ja THL:lla toteuttanut sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeita Suomessa ja lähialueilla, uusissa EU-jäsenmaissa sekä kehittyvissä maissa. Hän on työskennellyt myös YK:n väestörahastossa Etiopiassa seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämisessä.

– Seuraavat vuodet ovat tärkeitä helsinkiläisten hyvinvoinnille. On ollut ilo olla mukana yhdistämässä sosiaali- ja terveyspalveluita Helsingissä. Sote-uudistuksessa on varmistettava riittävä siirtymäaika ja se, että uudistus toteutetaan Helsingissä hallitusti ihmisten terveyttä ja palveluita vaarantamatta. Apulaispormestarina tärkeimpiä tehtäviäni on edistää ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea, eriarvoisuuden vähentämistä ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, Vesikansa linjaa.

Tuuli Kousa jatkaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Hän aloittaa kolmannen kautensa kaupunginvaltuustossa.  Aiemmin Kousa on toiminut mm. neljä vuotta kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajana. Koulutukseltaan Kousa on Master of Laws. Hän työskentelee OP:ssa yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtajana. 37-vuotias Kousa asuu perheineen Töölössä.

– Edellisellä valtuustokaudella teimme kauaskantoisia Helsingin tulevaisuutta muokkaavia päätöksiä. Talouden suhdanteista huolimatta Helsingissä moni asia on nyt kohtuullisen hyvin. Mutta edelleen on tehtävä työtä elinvoimaisen Helsingin ja toimivan arjen eteen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus on kunniatehtävä, sillä uudella valtuustolla on tässä positiivisen muutoksen edistämisessä tärkeä rooli, Kousa linjaa

Muita luottamuspaikkoja, mm. valtuustoryhmän puheenjohtajisto ja kaupunginhallituksen jäsenet, täytetään vihreiden ryhmäkokouksessa 29.4. Kaikki Vihreiden luottamuspaikat täytetään toukokuun puoliväliin mennessä.

Lisätietoja:
Anni Sinnemäki, puh. 050 511 3166
Sanna Vesikansa, puh. 040 745 9586
Tuuli Kousa, puh. 050 543 7374