Daily Archives: 7.11.2016

Helsinki suunnittelee maksutonta varhaiskasvatusta ja torjuu lasten eriarvoisuutta

Kuvat (https://www.flickr.com/): Hannu Oskala (lapset), Dave Doe (lumisade)

Budjettineuvoteluissa Helsingin kaupunginhallituksen ryhmät sopivat, että käynnistetään selvitys siirtymisestä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Päätös asiasta tehdään ensi kesänä seuraavan valtuustokauden strategian yhteydessä.

“Osapäiväisesti maksuton varhaiskasvatus oli yksi neuvotteluiden kärkitavoitteistamme. Neuvottelujen tuloksena mahdollisuutta maksuttomaan varhaiskasvatukseen lähdetään selvittämään siten, että se on mahdollista saada mukaan seuraavan kauden valtuustostrategiaan”, iloitsee valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Varhaiskasvatuksen laadusta on yhtä lailla pidettävä kiinni: neuvotteluiden ansiosta budjetissa varaudutaan paremmin lapsimäärän kasvuun, vieraiden kielten oppimiseen jo päiväkodeissa ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Lasten syrjäytymisen ehkäisyyn saatiin neuvotteluissa sovittua uusi viiden miljoonan määräraha – sekin vihreiden aloitteesta.

“Halusimme satsata neuvotteluissa erityisesti lasten eriarvoisuuden torjuntaan. Tämä estää myös tehokkaasti alueiden eriarvoistumista”, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

Opetukseen suunnatussa, 10 miljoonan euron määrärahassa saatiin myös vihreiden tavoitteita lävitse: oppilasmäärän kasvuun varaudutaan ja taataan ensi vuonna kaikille ykkös- ja kakkosluokkalaisille iltapäiväkerhopaikka.

Vihreiden tavoitteena oli panostaa lisää leikkipuistojen korjauksiin, mihin varattiin kahden miljoonan määräraha. “Leikkipuistot ovat jääneet investoinneissa muiden tarpeiden jalkoihin, mihin tarvittiin muutos. Puistot huolehtivat pienten lasten ja perheiden avoimen toiminnan lisäksi myös nopeasti kasvavasta koululaisten joukosta iltapäivisin”, sanoo Sanna Vesikansa. Koulujen ja päiväkotien korjauksiin osoitettiin neljä miljoonaa lisärahoitusta ja kaupungin korjausvelan taittamiseksi laaditaan ehdotus seuraavaa valtuustostrategiaa varten.

Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan lisää oikeisiin asioihin: vanhusten kotihoidon palveluita vahvistetaan, omaishoitoa tuetaan ja kiireettömän hoidon saatavuutta parannetaan. Myös kotoutumisen resurssit turvataan.

Vihreiden tavoitteina oli myös tukea enemmän nuorisotoimea, kulttuurikentän avustuksia ja vahvistaa ympäristökeskusta, mitkä toteutuivat.

Hienoa neuvottelutuloksessa oli myös se, että kaikki kaupunginhallitusryhmät olivat budjettisovussa mukana – näin neuvotteluiden lopputuloksessa päästiin monipuolisesti kaupunkilaisten palveluita takaaviin ratkaisuihin.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh 044 333 6338
Sanna Vesikansa, puh 040 745 9586

Helsingin ja Espoon vihreät: Julkisten yhtiöiden toiminnan pitää olla läpinäkyvää - Länsimetron kaltaisissa yhtiöissä tulee noudattaa julkisuuslakia

Kuva: Hannu Oskala

Helsingin ja Espoon vihreät valtuustoryhmät esittävät, että kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettaisiin jatkossa julkisuuslakia, eli yhtiön asiakirjat olisivat avoimesti kenen tahansa saatavilla.

Julkisuuslaki edellyttää kuntien toiminnan olevan julkista. Kuka tahansa voi pyytää kunnan asiakirjoja, ja ne on hänelle toimitettava, ellei salaamiseen ole laillista perustetta. Julkisuuslaki ei kuitenkaan koske kuntien omistamia osakeyhtiöitä, kuten Länsimetroa, vaan niiden toiminta voi olla osakeyhtiölain mukaisesti täysin salaista.

“On tärkeää muuttaa lainsäädäntöä siten, että julkisuuslaki laajennetaan koskemaan myös yhtiöitä, jotka kunta tai muu julkinen taho omistaa. Tämä tukisi demokratiaa ja päätöksenteon avoimuutta, kun tehtyjä päätöksiä ei voisi piilotella salaisten asiakirjojen taakse,” toteaa Otso Kivekäs “Ja kun laki ei tätä vielä vaadi, kunnat voivat silti toteuttaa periaatetta omistamissaan yhtiöissä”.

Avoin ja julkinen päätöksentekoprosessi parantaisi myös tiedonkulkua. ”Länsimetron tapauksessa keskeinen ongelma on ollut se, ettei tieto ole kulkenut tarpeeksi hyvin eri toimijoiden välillä, saati sitten kaupunkien valtuutetuille saakka,” jatkaa Kivekäs.

Kaupunkien omistamia yhtiöitä ohjataan ja valvotaan omistajaohjauksen kautta, jota antaa yleensä joko kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto.

“Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat välttämättömiä edellytyksiä vaikuttavalle ja johdonmukaiselle omistajaohjaukselle. Luottamushenkilöillä on oltava riittävästi tietoa voidakseen toteuttaa laadukasta omistajaohjausta ja tarvittavaa valvontaa. Avoimuus on myös kuntalaisten suuntaan toimivan demokratian edellytys,” painottaa Inka Hopsu

Ennen lainsäädännön muutosta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä voidaan lisätä kaupunkien omin toimin. Osakeyhtiölaki ei sitä kiellä.

“Julkisuus voidaan toteuttaa kirjaamalla yhtiöiden yhtiöjärjestykseen, että niiden on toiminnassaan noudatettava julkisuuslakia vastaavasti kuin jos kyse olisi kunnan omasta toiminnasta. Kirjaus koskisi vain niitä kuntien yhtiöitä, jotka eivät toimi markkinoilla. Esimerkiksi Helsingin energiaa se ei siis koskisi,” päättävät Otso Kivekäs ja Inka Hopsu.

Yhteystiedot
Otso Kivekäs, puheenjohtaja, Helsingin Vihreä valtuustoryhmä
p. 044 – 333 6338

Inka Hopsu, puheenjohtaja, Espoon Vihreä valtuustoryhmä
p. 040 – 758 9549