Daily Archives: 2.11.2016

Vihreiden Krohn: Kokonaiskuva sote-uudistuksessa katoaa detaljeihin

Tänään käsittelyssä ollutta lausuntoa valtion sote-järjestämislakiluonnoksesta leimaa sama epämääräisyys ja tavoitteiden hämärtyminen, mikä leimaa sote-uudistusta ylipäätänsä. Lausunto määrittelee kaupungin periaatteet sille, miten Helsingin kaupunki suhtautuu sote-uudistuksen. Mitä kaupunki haluaa siis uudistuksesta sanoa?

“Nyt kokonaiskuva katoaa yksityiskohtien alle. Kun kaupunginhallituksessa on lausunnosta äänestetty 25 kertaa, voimme todeta että prosessi on epäonnistunut. Emme ole yhdessä miettineet mikä meidän viestimme maan hallitukselle on”, pohtii Vihreiden ryhmäpuheen pitänyt Minerva Krohn.

“Sote-uudistuksella hyvät tavoitteet, esimerkiksi väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Epäselväksi jää, voidaanko näitä tavoitteita saavuttaa esitetyn lainsäädännön avulla”, huomioi Krohn.

Sote-uudistus tulee yhtenäistämään asiakasmaksut maakunnan sisällä. Helsinki ei ole perinyt terveyskeskusmaksua vuosiin ja tämä käytäntö on hyvä olla jatkossakin.

Helsingin Vihreät vaatii, että uudistuksen esivalmistelu Uudellamaalla on saatava käyntiin. Sote-uudistukselle on eittämättä tarvetta, sillä järjestämisvastuu on pirstaloitunut liian pienten kuntien harteille. Helsinki ja Uusimaa ovat uudistuksesta selkeästi jäljessä.

“Useat maakunnat ovat edelleen liian pieniä järjestämisvastuun kantamiseen. Helsinki ja Uusimaa joutuvat maksumiehiksi poliitikkojen kyvyttömyydelle tehdä päätöksiä”, toteaa Krohn.

Uudistuksen vaarana onkin, että se heikentää Helsingin palveluita. Kaupunki uhkaa joutua sote-uudistuksessa maksajan rooliin, kun köyhempiä maakuntia pitää tukea. Toisaalta Helsingin oma sote-tuotanto on kallista verrattuna muihin kuntiin.

“Uudistuksen jälkeen on epätodennäköistä että Uudenmaan maakunta satsaisi erityisen paljon rahaa juuri Helsinkiin. Edessä on ilmeisesti raju kustannusten sopeuttaminen ja mahdollisesti myös palvelujen karsiminen”, jatkaa Krohn.

Lakiluonnoksen pohjalta on vaikea arvioida, miten uudistus vaikuttaa kaupunkilaisten sote-palveluihin. Joka tapauksessa on selvää, että uudistus ei ota huomioon Helsingin erityispiirteitä riittävästi: Helsinki olisi riittävän iso kantamaan sote-vastuun yksinkin.

Lisätietoja: Minerva Krohn, puh. 050 588 4244

 

 

Vihreä valtuustoryhmä: maksuton varhaiskasvatus Helsinkiin!

varhaiskasvatus

Vihreät vaativat, että kaupungin ensi vuoden talousarviossa muutetaan varhaiskasvatus vaiheittain osapäiväisesti maksuttomaksi. Neljä tuntia päivässä maksutonta varhaiskasvatusta toisi mukanaan monia etuja. Maksuttomuus parantaisi heikommassa asemassa olevien perheiden lasten mahdollisuuksia saada laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus helpottaa koulun aloitusta, parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä.

“Oppimistulosten heikentyessä ja lasten eriarvoistumisen kasvaessa perheiden kynnystä tuoda lapset varhaiskasvatukseen on madallettava. Maksuton varhaiskasvatus olisi lapsen etu”, linjaa varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Emma Kari. “Varhaiskasvatukseen osallistuvat vähiten ne lapset, jotka hyötyisivät siitä eniten. Aliedustettuina ovat matalasti koulutettujen vanhempien ja maahanmuuttajaperheiden lapset”, Kari jatkaa.

Muutos maksuttomaan varhaiskasvatukseen voidaan toteuttaa vaiheittain, aloittaen viisivuotiaiden maksuttomuudesta. Maksutonta varhaiskasvatusta tarjottaisiin neljä tuntia päivässä. Varhaiskasvatuksen lisäksi tarjottava päivähoito iltapäivisin olisi edelleen maksullista.

“Lasten hyvinvoinnin lisäksi varhaiskasvatus parantaa merkittävästi naisten työllistymismahdollisuuksia. Varhaiskasvatuksen maksuttomuus on myös tältä kannalta tasa-arvokysymys”, kertoo Otso Kivekäs.

“Varhaiskasvatuksen muuttaminen maksuttomaksi on yksi kärkitavoitteistamme budjettineuvotteluihin”, kertoo Kivekäs. “Samaan aikaan on kuitenkin myös huolehdittava varhaiskasvatuksen laadusta ja riittävästä määrästä hoitopaikkoja – hoitopaikkoja oli esitetyssä talousarviossa taas kerran lapsien määrän kasvuun nähden liian vähän”, hän jatkaa.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden lisäksi Vihreä valtuustoryhmä tavoittelee budjettineuvotteluissa panostusta lasten eriarvoistumisen ehkäisyyn ja iltapäiväkerhopaikan takaamiseen kaikille ykkös- ja kakkosluokkalaisille, muiden tavoitteiden muassa.

Talousarvioneuvotteluita käydään parhaillaan kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien välillä.

 

Lisätietoja:
Emma Kari, puh. 044 300 6801
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338