Daily Archives: 17.10.2016

Vihreät tyytyväisiä: Keskuspuistoa turvaava ratkaisu etenee kaupunginvaltuustoon

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli tänään valtuustokauden merkittävimmän päätöksen, kun Helsingin uusi yleiskaava eteni kaupunginvaltuustoon. Kokouksessa yleiskaavaan lisättiin Keskuspuistoa turvaava kirjaus, jossa valmistelun lähtökohtana on, että Keskuspuisto säilyy länsireunalla mahdollisimman laajana asuntorakentamisen tarpeet huomioiden.

Kokonaisuudessaan nyt esitettävä yleiskaava on käänteentekevä, sillä se muuttaa koko Helsingin suunnittelun suunnan ekologiseksi ja ilmastonmuutosta torjuvaksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Yleiskaavassa varaudutaan kaupungin kasvuun ensisijaisesti jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistämällä: tämä turvaa lähimetsiä ja laajoja viheralueita, vaikka kaupunki kasvaa.

“Vihreät ovat puolustaneet elinvoimaista Keskuspuistoa ja Helsingin luontoa jokaisessa yleiskaavan käsittelyvaiheessa. Keskuspuisto on ainutlaatuinen, sata vuotta yhtenäisenä säilynyt metsäalue, jonka luontoarvoja ei voi kiistää. On hienoa, että tänään turvattiin Keskuspuistoa puolueiden hyvällä yhteistyöllä asuntorakentamisen tavoitteita vaarantamatta”, kertoo kaupunginhallituksen jäsen Otso Kivekäs.

“Helsingin keskeisin metsäalue ansaitsee sen, että Keskuspuiston luontoa turvataan jatkovalmistelukirjauksella, jonka päämääränä on elinvoimaisen Keskuspuiston säilyttäminen. Erityisen merkittävää on suunnittelua ohjaava kirjaus, eli se, että jatkosuunnittelussa etenemme Viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa esitetyn kapeimman vaihtoehdon suuntaan”, Tuomas Rantanen täsmentää.

Vistra II luonnos 21.9.2016, liite 9.2./2

Lähde: Vistra II luonnos 21.9.2016, liite 9.2./2

“Esitetty yleiskaava on pitkälti vihreiden tavoitteiden mukainen: se rakentaa ilmastoystävällistä kaupunkia ja tukee vähähiilistä Helsinkiä luomalla uuden, raitiovaunuihin painottavan joukkoliikennejärjestelmän autovaltaisen suunnittelun sijaan. Tärkeintä on asuntojen rakentaminen – tälläkin hetkellä Helsingissä on huutava pula asunnoista. Lisäksi asumisen hinta on yksi suurimmista köyhyyteen vaikuttavista tekijöistä Helsingissä”, linjaa Hannu Oskala.

”Haluamme rakentaa riittävästi koteja kaikille helsinkiläisille tavalla, jolla kaikille säilyy myös pääsy lähiluontoon”, mainitsee Kivekäs. “Yleiskaavaan on jo kirjattu, että rakentamisen vaikutukset luonto- ja virkistysarvoille on arvioitava tarkasti osana suunnittelua kaikille viheralueille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että alueiden lajisto on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi Keskuspuisto on osa metsäistä verkostoa, eli sen metsäisen luonteen on säilyttävä rakentamisesta huolimatta. Koko Helsingin alueelta viheralueita säästettiin yli 500 hehtaaria”, muistuttaa Kivekäs jo saavutetuista neuvotteluvoitoista.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee yleiskaavan keskiviikkona 26.10.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338
Hannu Oskala, puh. 044 530 4712
Tuomas Rantanen, puh. 040 507 7165

Paperittomien ja romanien hätämajoitus järjestettävä

hätämajoitus

Kuva: Buggy Shutter (CC-by-2.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänään Vailla vakinaista asuntoa ry järjestää asunnottomien yön. Jokavuotinen tapahtuma muistuttaa asunnottomien tilanteesta ja siitä, että talvi ja pakkasyöt lähenevät. Muistamme vielä liian hyvin asunnottomien ahdingon viime talven pakkasissa. Silloin Helsinki sulki vetoomuksista huolimatta ovensa täällä oleskelevilta asunnottomilta Itä-Euroopan romaneilta. Yhteistyössä Diakonissalaitoksen kanssa saatiin pääsiäiseksi hätämajoitus 40 hengelle, mutta sekään ei riittänyt.

Viimetalviset heitteillejätöt eivät saa toistua. Asunnottomien Suomen kansalaisten asemaa on vähitellen kyetty kohentamaan. Vaikka siinäkin on parantamisen varaa, kaikkein huonoin tilanne on paperittomilla ulkomaalaisilla. Romanien lisäksi on odotettavissa, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita pakolaisia jää Helsinkiin vailla varmaa tietoa katosta päänsä päällä. Määrät voivat olla isoja. Ihmisoikeudet koskevat myös heitä.

Oikeusasiamiehelle jätettiin viime keväänä selvityspyyntö kaupungin toimien lainmukaisuudesta. Kaupunginhallitus on jäänyt odottamaan vastausta tähän ennen päätöksiä. Vastausta ei ole vielä saatu. Asunnottomilla ei kuitenkaan ole aikaa odottaa, kun yöt kylmenevät. Helsingin kaupunki onkin varautunut entistä paremmin yhteistyöhön asunnottomia auttavien järjestöjen kanssa. Ne eivät kuitenkaan pysty taikomaan hätämajoitusta ilman riittävää rahoitusta. Se on varmistettava ennen kuin pakkaset tulevat. Se on varmistettava nyt.

Ketään ei saa jättää kylmään yöhön.

Laura Nordström, Hannu Tuominen ja Tuomas Tuure
Vihreät sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet