Daily Archives: 22.6.2016

Vihreät iloitsevat: Pormestari Helsinkiin, lisää osallistumismahdollisuuksia kaupunkilaisille

Otso Kivekäs

Vihreät iloitsevat pormestarimallin etenemistä Helsingissä. Tulevien kuntavaalien jälkeen Helsingistä tulee kolmas kaupunki Suomessa, joka valitsee pormestarin.  Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista kokouksessaan tänään. Toisin kuin kaupunginjohtaja, pormestari on vaaleilla valitun valtuuston edustaja, valtuuston luottamuksen varassa toimiva poliitikko.  Vihreät kannattavat tätä muutosta, joka on merkittävä askel demokratian kehityksessä.

”Tämä on merkittävä päivä Helsingille. Tänään me päätämme lisätä demokratiaa Helsingissä ja uudistaa hallinnon tsaarinajasta nykyaikaan”, sanoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Osana Helsingin johtamisen uudistamista myös kaupungin hallintomalli uudistetaan täysin: 31 virastoa korvautuu viidellä toimialalla.

”Nykyinen virastorakenteemme ja siihen liittyvä toimintatapa periytyvät 1870-luvulta”, Kivekäs toteaa. Myös tämä muutos sisältää vihreiden mielestä valtavan mahdollisuuden vahvistaa helsinkiläisten vaikutusmahdollisuuksia.

(lisää…)

Otso Kivekkään puhe pormestarimallista 22.6.2016

Otso Kivekäs

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tämä on merkittävä päivä Helsingille. Tänään me päätämme lisätä demokratiaa Helsingissä ja uudistaa hallinnon tsaarinajasta nykyaikaan.

Ensi vuonna vaalien jälkeen Helsinkiin valitaan pormestari. Pormestari on vaaleilla valitun valtuuston edustaja, valtuuston luottamuksen varassa toimiva poliitikko. Ei itsenäinen virkamies kuten kaupunginjohtaja vanhassa mallissa. Vertaamalla valtiotasolle voisi sanoa, että siirrymme parlamentarismiin. Tämä on merkittävä askel demokratian kehityksessä, erittäin tervetullut muutos.

Samalla Helsingin hallintomalli uudistetaan täysin. 31 virastoa korvautuu viidellä toimialalla. Nykyinen virastorakenteemme ja siihen liittyvä toimintatapa periytyvät 1870-luvulta. Mallin vahvuus on ollut sen pysyvyys. Kaupungin organisaation ulkopuoliset tahot, olivat ne sitten keisarin edustajia tai kaupunkilaisia, eivät ole päässeet liikaa heiluttamaan organisaation toimintaa. Maailma on kuitenkin muuttunut 140 vuodessa jonkin verran. Vanhan mallin heikkous on sen jäykkyys. Kaupungin kyky uudistua tai reagoida muutoksiin ympäristössä on heikompi kuin se voisi olla. Ja kaupungin kyky kuunnella kaupunkilaisia on heikompi kuin sen pitäisi olla.

Tämäkin muutos on tervetullut. Kun organisaatio muuttuu suoraviivaisemmaksi ja selkeämmäksi, todella toivon sen vahvistavan myös kulttuurista muutosta, joka kaupungissa on jo käynnissä. Muutosta, jossa virkamiehet näkevät uudet ajatukset mahdollisuuksina ja kaupunkilaiset kumppaneina, joiden kanssa yhdessä kaupunkia kehitetään. Jossa naapurin tontille astumistakaan ei pelätä, ja pyritään ajattelemaan omaa osastoa laajempia kokonaisuuksia. Toimivampi organisaatio antaa mahdollisuuden keventää kaikkia niitä monimutkaisia kontrollin ja valvonnan mekanismeja, joilla kaupunkia on pyritty hallitsemaan. Tämä viestinä jatkovalmisteluun: vähemmän kontrollia ja raportteja, enemmän keskustelua ja yhteistyötä. Hallintouudistuksen onnistumisen ydin on siinä.

(lisää…)