Daily Archives: 16.3.2016

Vihreiden Perälä: Vihdoinkin pormestari Helsinkiin!

Erkki_nettiVihreä valtuustoryhmä kannattaa Helsingin johtoon pormestaria, sillä se tekisi kaupungin johtamisesta demokraattisempaa ja kaupunkilaisten näkökulmasta selkeämpää. Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli pormestarimallia tänään kokouksessaan.

“Nykyinen järjestelmämme on jäänyt ajastaan jälkeen. Se on virkavaltainen, byrokraattinen ja siiloutunut, ja siksi se täytyy nyt korjata. Vihreiden tavoitteena on, että kaupunkilaiset saavat entistä tarkemmin sitä, mitä he kuntavaaleissa tilaavat. Tämän lisäksi haluamme, että kaupunkilaisilla on entistä suoremmat vaikutusmahdollisuudet kaupungin päivittäiseen toimintaan”, linjasi kaupunginvaltuutettu Erkki Perälä Vihreiden ryhmäpuheessa.

Kaupunginvaltuusto päätti vaalikauden alussa, että Helsingin johtamista uudistetaan, jotta äänestäjien tahto heijastuisi nykyistä paremmin kaupungin johtoon ja että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen rooli vahvistuu kaupungin johtamisessa virkamiesten sijaan. Nykyisin keskeistä valtaa käyttävä kaupunginjohtajisto on nimitetty poliittisin perustein. Kaupunginjohtajien toimikaudet ulottuvat valtuustokausien yli, joten heidän onnistumisensa työssään ei ole äänestäjien arvoitavana vaaleissa.

“Erityisesti apulaiskaupunginjohtajien valinnat herättävät meillä lähes joka kerta poliittisen myrskyn. Sillä saadaan kyllä täytettä Helsingin Sanomien kaupunkisivuille, mutta poliittisia tyylipisteitä jaetaan harvalle”, Perälä toteaa.
(lisää…)

Erkki Perälän ryhmäpuhe pormestarimallista ja Helsingin johtamisuudistuksesta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vihreiden tavoitteena on tehdä Helsingin päätöksenteosta demokraattisempaa, avoimempaa ja kaupunkilaisten näkökulmasta selkeämpää. Me haluamme, että kaupunkilaiset saavat entistä tarkemmin sitä, mitä he kuntavaaleissa tilaavat.

Tämän lisäksi haluamme, että kaupunkilaisilla on entistä suoremmat vaikutusmahdollisuudet kaupungin päivittäiseen toimintaan.

Päätimme kaupunginvaltuustossa tämän vaalikauden alussa, että kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Tavoitteiksi uudistukselle asetettiin, että kunnallisvaalitulos heijastuu nykyistä paremmin kaupungin johtoon, demokraattinen päätöksenteko ja sen vaikuttavuus parane ja että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen rooli vahvistuu kaupungin johtamisessa.

Nämä ovat vihreän valtuustoryhmän mielestä edelleen erinomaisia tavoitteita johtamisjärjestelmän uudistamiselle. Käsillä oleva esitys vastaa niihin hyvin.

(lisää…)