Daily Archives: 29.2.2016

Vihreiden Kivekäs: Helsingin pormestarimalli lisää demokratiaa ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia

Otso Kivekäs

Vihreät iloitsevat pormestarimallin etenemisestä Helsingissä. Johtamisjärjestelmäuudistus hyväksyttiin tänään kaupunginhallituksessa, ja se on kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 16.3. Vihreät ovat tavoitelleet pormestarimallia Helsingissä jo pitkään.

Pormestarimalli tekee kaupungin päätöksenteosta avoimempaa, demokraattisempaa ja selkeämpää. On avoimempaa, että poliittisista virkanimityksistä luovutaan ja on demokraattisempaa, että kaupungin johto vastaa valtuuston voimasuhteita ja nimitetään yhdeksi valtuustokaudeksi kerrallaan”, sanoo Otso Kivekäs, Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Nykyään Helsinkiä johtaa kaupunginjohtaja ja neljä apulaiskaupunginjohtajaa. He ovat muodollisesti epäpoliittisia viranhaltijoita, mutta käytännössä heidät on valittu puoluepoliittisin perustein. Heidän toimikautensa ulottuvat vaalien yli. Pormestarimallissa ero poliitikkojen ja viranhaltijoiden välillä on selvä. Johtamisjärjestelmän uudistuksen tarkoituksena on ollut lisätä kaupunkilaisten mahdollisuutta vaikuttaa kaupungin päätöksentekijöihin, kun kunnallisvaalien tuloksella olisi aiempaa suurempi vaikutus sille, kuka valtaa käyttää.

(lisää…)

Pormestari Helsinkiin - kysymyksiä ja vastauksia

Helsingissä suunnitellaan pormestarin valitsemista nykyisen kaupunginjohtajan tilalle. Vihreät ovat kannattaneet siirtymistä pormestarimalliin jo pitkään. Nyt muutoksen taakse ovat lähteneet monet muutkin puolueet. Samalla Helsingin hajanaista organisaatiota selkeytetään siirtymällä yhtenäisempiin toimialoihin.

Tässä joitakin yleisiä kysymyksiä muutoksesta ja vastauksiamme niihin.

Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet?

Tavoitteena on muuttaa kaupungin hallinto demokraattisemmaksi, avoimemmaksi ja toimivammaksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vaalikauden alussa 2013 Vihreiden esityksestä, että kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Tavoitteiksi uudistukselle asetettiin, että kunnallisvaalitulos heijastuu nykyistä paremmin kaupungin johtoon, demokraattinen päätöksenteko ja sen vaikuttavuus paranee ja että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen rooli vahvistuu kaupungin johtamisessa.

Miksi Vihreät kannattavat uudistusta?

Vihreät ovat tavoitelleet pormestarimallia Helsingissä jo pitkään. Pormestarimalli tekee kaupungin päätöksenteosta avoimempaa, demokraattisempaa ja selkeämpää. On avoimempaa, että poliittisista virkanimityksistä luovutaan ja on demokraattisempaa, että kaupungin johto vastaa valtuuston voimasuhteita ja nimitetään yhdeksi valtuustokaudeksi kerrallaan.

(lisää…)