Daily Archives: 22.2.2016

Hallituksen perheenyhdistämislinjaukset erottavat perheitä ja hyödyttävät salakuljettajia

perheenyhdistaminen

Sisäministeriössä on ministeri Orpon alaisuudessa on tehty uusi esitys laista perheenyhdistämiseksi. Uutta esityksessä on se, että perheenyhdistämisen toimeentuloehtoa laajennetaan koskemaan kansainvälistä suojelua saavia sekä Suomen kansalaisia. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli lakiesitystä tänään.

Kovan toimeentuloehdon käyttööntotto tekee pääsyn turvaan lähes mahdottomaksi monille pakolaisille. Vaadittu ansiotaso on niin korkea, että harva suomalainenkaan yltää siihen. Kovin isku osuu heihin, jotka ovat kriisien jaloissa kaikista heikoimmilla: monille naisille ja lapsille hengenvaarallinen matka yli Välimeren on mahdottomuus. Tekemällä perheiden pääsemisestä toistensa luokse mahdotonta hallitus estää juuri naisia ja lapsia pääsemästä turvaan.

Oikeus perhe-elämään on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä Suomen ulkomaalaislaki velvoittavat ottamaan kaikessa päätöksenteossa huomioon lapsen edun. Lapsen etu on kuitenkin unohtunut hallitukselta: luonnoksessa kovasta toimeentuloedellytyksestä ei kuitenkaan poikettaisi edes silloin, kun perheenkokoajana on maahan yksin tullut alaikäinen lapsi. Nykylain mukaan Suomessa elävän pakolaislapsen on oltava alle 18-vuotias vielä silloin, kun päätös tehdään. Perheenyhdistäminen kestää vuosia, joten 15–16-vuotiaina saapuvilla lapsilla ei ole nykyisinkään mitään mahdollisuuksia saada perhettään Suomeen. Viiden viime vuoden aikana vain 17 huoltajaa on saanut oleskeluluvan Suomeen. Hallitus on vaikeuttamassa perheiden pääsyä lastensa luo entisestään.

(lisää…)