Daily Archives: 15.2.2016

Kivekäs ja Vesikansa: Perheenyhdistämisen estäminen, rasismi ja koulutusleikkaukset esteenä tehokkaalle kotoutumiselle

Helsingin vihreät kuntapäättäjät huomauttavat, että maan hallitus ei ota riittävän vakavasti lisääntyneen rasismin ja kiristyneen ilmapiirin vaikutusta kotoutumiseen. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli tänään valtion kotouttamisohjelman luonnosta. Kiristyneiden puheiden lisäksi rasistiset teot ovat lisääntyneet myös suoran väkivallan, esimerkiksi polttopulloiskujen muodossa. Vihreät vaativat, että kaikkeen rasismiin tulisi olla nollatoleranssi.

”Kotoutumisohjelmassa ei oteta lainkaan huomioon, että rakenteellinen syrjintä, rasismi ja väkivallan uhan alla eläminen ovat Suomeen muuttaneiden kotoutumisen suurimpia esteitä”, muistuttaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Vihreät huomauttavat, että hallitus unohtaa myös täysin perheen merkityksen kotoutumiselle. Uuden elämän rakentaminen ja uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen on mahdotonta, jos huoli muualle jääneestä perheestä on kova. Perheenyhdistämistä on vaikeutettu viime vuosina jo merkittävästi, ja hallituksen lakiluonnoksessa tiukennetaan perheen yhdistämisen toimeentuloehtoja niin paljon, että perheenyhdistäminen muuttuu lähes mahdottomaksi. Uutta lausuntokierroksella olevassa esityksessä on se, että toimeentuloehtoa tiukennetaan ja se ulotetaan koskemaan myös suomalaisia. Toteutuessaan hallituksen kiristykset vaikeuttavat mahdollisuuksia kotoutua Suomeen.

(lisää…)