Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
 
Vihreille on tärkeää, että jokainen helsinkiläinen ja suomalainen pääsee varallisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta nopeasti lääkäriin ja saa tarvitessaan apua vaikeassa elämäntilanteessa.
Sosiaali- ja terveyspalveluidemme rakenteet ovat pikkuhiljaa vinoutuneet. Eriarvoisuus kasvaa ja pienet kunnat eivät selviä vastuistaan. Erikoissairaanhoidon kulujen noustessa terveysasemat kuihtuvat. Suomi tarvitsee sote-uudistusta.
Helsinki selviää vastuistaan. Me pystyisimme jatkamaan nykymallillakin, mutta erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhdistäminen on meilläkin tarpeen.
Helsinki on kuitenkin Suomen pääkaupunki. Ymmärrämme varmasti kaikki, että meidän on ajateltava myös koko maan etua, ei ainoastaan omaa näkökulmaamme. Suuri osa kunnista on liian pieniä vastaamaan kalliista hoidoista ja hajanainen organisaatio tulee liian kalliiksi.
Siksi on hyvä, että tämä hallitus on jatkanut sote-uudistuksen tekemistä, neljän edellisen siinä epäonnistuttua. Tämäkään yritys ei kyllä ole mennyt ihan nappiin.

Terveyspalveluiden järjestämisen kannalta alueita on liikaa, ja osa niistä on liian pieniä.
Vähän auki on jäänyt, mikä oikeastaan on sosiaalipalveluiden rooli tässä. Onko joku oikeasti miettinyt, miten järjestetään vaikka lastensuojelu, ja hyötyvätkö lapset sen siirrosta maakuntatason vastuulle?
Valinnanvapaus on perustaltaan hyvä toimintatapa. Pitää kuitenkin ymmärtää, että se ei sovi kaikkiin palveluihin, ja niissä mihin se sopii, se tuskin alentaa kustannuksia. Valinnanvapauden sovittaminen yhteen palveluiden toimivan integraation kanssa ei myöskään ole välttämättä helppoa.
Ja aikataulu. Ensi vuonna on kuntavaalit. Siinä vaiheessa pitäisi jo tietää, mitä tekee se kunta, johon valtuustoa valitaan. Tai oikeastaan se pitäisi tietää jo nyt. Sen sijaan nyt ollaan siirtämässä vaaleja. Taas. Demokratiassa ei voi loputtomiin siirtää vaaleja yhä uudelleen.
Väkisinkin tulee mieleen, onko hallituksen tavoitteena saada toimiva vastuujako sosiaali- ja terveyspalveluihin, vai ehkä maakunnat ja maksukykyisten asiakkaiden valinnanvapaus uudistuksen varjolla. Näihin osaisivat ehkä hallituspuolueiden edustajat vastata?
 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
 
Sote-uudistuksen siivellä meille ollaan luomassa maakuntia. Suunnilleen vanhojen läänien kokoisia alueita, joilla on omat vaalit ja jotain päätösvaltaa.
Tämäkään uudistus ei ole mahdoton. Monet kysymykset ovat liian isoja pienille kunnille, mutta kuitenkin paikallisia. Ja maakunta on monella seudulla merkittävä identiteetin rakennuspalikka – jotain, mihin ihmiset samaistuvat. Vihreissä on pitkään kannatettu alueellista demokratiaa, johon uudistuksessa tähdätään.
Käytännössä maakuntamalli on ongelma.
Malli on suunniteltu lähes täysin pienten kuntien näkökulmasta. Suurten kaupunkien ongelmiin se ei anna vastauksia, pikemminkin päinvastoin. Kaupunkiseuduille tarvittaisiin oma erillinen ratkaisu.
Kaikkein huonoimmin ehdotettu maakuntamalli sopii Helsingin seudulle. Mallissa Uusimaa on 1,6 miljoonan ihmisen jättiläismaakunta, 24 kertaa pienimmän maakunnan kokoinen. Itä-Helsinki on asukasmäärältään suurempi kuin puolet maakunnista.
Helsinki ja sen naapurikunnat muodostavat yli miljoonan asukkaan yhtenäisen kaupungin. Nykyisellään sen hallinto on useassa itsenäisessä kunnassa, ja lukuisten kuntayhtymien himmeliverkostossa. Kunnat tekevät hyvää yhteistyötä, mutta onhan kokonaisuus aika sekava.
Ehdotettu maakuntamalli tekisi seudusta nykyistäkin sekavamman. Kuntayhtymien määrä ei juuri vähenisi. Ihan hyvästä syystä. HSL, HYKS ja HSY toimivat nykyisellään paremmin, kuin yhdistettynä koko Uudellemaalle.
Himmelien vähentämisen sijasta ehdotettu maakuntamalli lisäisi yhden uuden: metropolialueen yhteinen yleiskaava ja yleiskaavatoimisto. Kuntien virkamiehet laativat yhdessä yleiskaavan, ja kaikkien kuntien valtuustojen on pakko hyväksyä se sellaisenaan. Kaavoituksesta vietäisiin siis pois kaikki demokratia. Mikä valtuusto ikinä suostuisi moiseen kumileimasimen rooliin?
 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
 
Jos helsinkiläisiltä kysyttäisiin, kuuluuko Helsinki johonkin maakuntaan, ja jos niin mihin, kuinka moni tietäisi vastauksen? Puolet? Kolme neljästä? Tuskin ainakaan useampi. Ja hyvin harva sanoisi kysyttäessä olevansa uusimaalainen. Itse asiassa Helsingissä asunee enemmän identiteetiltään savolaisia tai pohjalaisia kuin uusimaalaisia.
Sekä toimivuus että identiteetti puhuvat sen puolesta, että Helsingin seudulle tarvitaan erillinen ratkaisu nyt ehdotetusta maakuntamallista. Sellainen alue, jolle voidaan oikeasti siirtää tehtäviä, ja joka vastaa ihmisten kokemusta siitä, missä he asuvat.
SOTE-alueena Uusimaa on syytä säilyttää yhtenäisenä. Mutta jos maakuntauudistusta nyt tehdään, toimiva ratkaisu on, että pääkaupunkiseudun ympärille muodostetaan oma maakuntansa. Siihen kuuluisivat esimerkiksi HSL- tai HYKS-alueen kunnat.
 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
 
Me Helsingissä haluamme toimivan aluehallinnon kaikkialle Suomeen. Mutta koko Suomi tarvitsee toimivan ja elinvoimaisen metropolialueen. Siksi Vihreät kannattavat kaupunginhallituksen esitystä lausunnoksi maan hallitukselle.
 
Otso2