Daily Archives: 21.12.2015

Vihreä vuosi 2015 – mitä saimme aikaan?

Otso2

2015 on ollut hyvä vuosi Helsingin politiikassa. Moni vihreille tärkeä tavoite on saavutettu, tai vähintäänkin liikahtanut eteenpäin. Ja siellä missä ei ole edistytty, on monessa asiassa kuitenkin saatu puolustettua Helsingin luontoa ja ihmisiä.

Näin vuoden lopuksi on hyvä käydä läpi mitä olemme tehneet ja saaneet aikaan. Tässä lista vihreitä voittoja vuodelta 2015:

Hanasaaren hiilivoimala suljetaan! Helsinki ottaa ensimmäisen harppauksen kohti hiilivapautta. Voimalan piippu hiljenee viimeistään 2024 ja valtava hiilikasa siirtyy historiaan. Korvaava tuotanto on erilaista uusiutuvaa tuotantoa, alkaen yhden öljykattilan muuttamisella pellettikäyttöiseksi vuonna 2017. 

Jokainen lapsi pääsee Helsingissä päivähoitoon! Vaikka hallitus heikentääkin varhaiskasvatuksen laatua, Helsingissä pidetään edelleen kiinni kaikkien lasten oikeudesta tasa-arvoiseen ja hyvään hoitoon: jokainen lapsi pääsee jatkossakin päiväkotiin, eikä ryhmäkokoja kasvateta. Lasten vanhempien kyttäämiseen kuluvan byrokratian sijaan Helsinki käyttää edelleen rahat lasten yksilöllisen kehityksen tukemiseen.

Uusi yleiskaava parantaa tiivistä kaupunkia ja muuttaa moottoritiet bulevardeiksi! 30 kilometriä moottoritietä muutetaan kaduksi ja tiivistä kaupunkia saa rakentaa paljon aiempaa enemmän. Raideliikenteen merkitys korostuu ja pyöräilybaanat vakiinnutetaan. Luontoalueiden leikkausta saatiin vähennettyä esimerkiksi Keskuspuistossa, Munkkivuoressa, Uutelassa ja Veräjämäessä, mutta ratkottavia kysymyksiä jää vielä kaavoitusvaiheeseen. Vartiosaaren rakentamista ei päätetty yleiskaavassa.

Hämeentielle esitetään pyöräteitä! Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että Hämeentielle rakennetaan pyörätiet Sörnäisten ja Hakaniemen välille 2017-2018. Samalla bussit ja ratikat nopeutuvat selvästi ja kadun ympäristöstä tulee saasteettomampi, hiljaisempi, mukavampi ja turvallisempi. Tukholmankadulle, Sturenkadulle ja Aleksis Kiven kadulle päätettiin myös rakentaa pyörätiet.

Perhekeskusmalli etenee Helsingissä! Ensimmäinen perhekeskus avataan Itäkeskuksessa. Perhekeskus tuo lapsiperheiden palvelut – neuvolan, perhekahvilan, psykologin, lastensuojelun ja perhetyön – saman katon alle. Keskuksia on kokeiltu jo esimerkiksi Imatralla hyvin tuloksin: ne ovat osa uudistuksia, joiden avulla lasten huostaanottojen määrät on saatu laskemaan. Keskukset madaltavat kynnystä hakea apua, kun kaikki löytyy tutusta paikasta. Samalla ne myös säästävät rahaa: ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen tulevat aina halvemmaksi kuin ongelmien ratkominen silloin, kun ne ovat jo syntyneet. 

Luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkko turvaavat Helsingin metsiä! Luonnonsuojeluohjelmassa esitetään 47 uuden luonnonsuojelualueen perustamista ja suojelualan kaksinkertaistamista Helsingissä! Ensimmäisinä suojellaan Pornaistenniemi Vantanjoen suulla ja Mölylän metsä Herttoniemessä. Samalla linjattu Helsingin metsäverkosto turvaa vanhojen metsien säilymistä Helsingissä. Saimme metsäverkon myös mainituksi yleiskaavassa. Monimuotoinen, lajistoltaan arvokas luonto löytyy yhtenäisistä metsäalueista, joilla metsän on annettu rauhassa kasvaa ja kaatuneiden puiden lahota.

Helsingin ilmastotiekartta hyväksyttiin! Ilmastotiekartta kertoo, kuinka Helsingistä tehdään hiilineutraali ja ilmastonmuutokseen sopeutunut kaupunki vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteenamme on seuraavaksi asettaa sitovia välitavoitteita vuosille  2025, 2030 ja 2040. 

Helsinkiin esitetään pormestarimallia! Lopullinen päätös uudesta johtamismallista tehdään ensi vuonna, mutta nyt näyttää siltä, että Helsingissä tullaan siirtymään uuteen aikaan, jossa kaupunkilaisilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin päätöksentekijöihin. Olemme ajaneet pormestarimallia jo pitkään, sillä se tekisi kaupungin päätöksenteosta avoimempaa, demokraattisempaa ja selkeämpää.  

Asuntoja rakennetaan lisää! Helsinki saavutti tänä vuonna tavoitteensa uusien asuintonttien kaavoituksessa ensimmäistä kertaa vuosiin. Myös tulevina vuosina tavoitteen pitäisi täyttyä. Asuntopulasta kärsivässä korkeiden vuokrien kaupungissa tämä on merkittävä muutos, josta kiitos kuuluu pitkäjänteiselle työllemme, ja erityisesti uudelle apulaiskaupunginjohtajalle Anni Sinnemäelle.

Keskustakirjasto rakennetaan! Kirjasto aukeaa Kansalaistorin reunalle 2018. Me tarvitsemme keskustaan tilan, jonne kuka tahansa voi tulla riippumatta siitä, onko taskussa rahaa. Kirjasto palvelee elävän keskustan syntymistä. Kirjastoon kaikki ovat tervetulleita.  Lähikirjastoverkon säilyminen on Keskustakirjaston rakentamisen ehto.

Tanssin talo rakennetaan! Talo avaa ovensa Kaapelitehtaan vieressä 2020-luvulla.  Uskomme, että Tanssin talo edistää koko tanssin kenttää ja näkyvyyttä.

Poikittainen joukkoliikenne paranee! Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen aloitti liikennöinnin ja “Jokeri 0” Herttoniemestä Pasilan kautta Munkkiniemen aloittaa viimeistään 2018. Usein ja nopeasti kulkevat bussit parantavat mahdollisuuksia liikkua kaupungin sisällä myös kaupunginosasta toiseen.

Lapinlahden sairaala saatiin hyvään käyttöön! Lapinlahden lähde ja Tilajakamo aloittivat tilojen väliaikaisen käytön heti. Historiallisen alueen arvokkaiden rakennusten tyhjillään olo ja ränsistyminen päättyy, ja alueelle saadaan elämää. 

Hietalahden kauppahalli säilyy kauppahallina! Kaupunki ei myy hallia, vaan jatkaa sen kehittämistä. Halliin ei myöskään tule päivittäistavarakauppaa, vaan sen luonne halutaan säilyttää kauppahallimaisena. 

Koulujen digistrategia käynnistettiin! Konkreettiset suunnitelmat esitellään ensi vuonna, ja kolmen vuoden aikana tuodaan koulujen infra sekä opetustavat nykypäivään. Koulutus ja sivistys ovat väestöltään pienen Suomen vahvuudet, joten on tärkeää, että koulussa on resursseja opettaa tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

Lauttasaaren koulu saa kaivatut lisätilat! Tilat tulevat käyttöön vuoden 2016 elokuussa ja tulevat enemmän kuin tarpeeseen Helsingin suurimmassa ja nykyisellään ahtaassa alakoulussa. Syksyn budjettineuvotteluissa päätettiin myös aikaistaa uuden koulun rakentamista Lauttasaareen. 

Helsingin leikkipuistoista tehtiin perusteellinen kuntokartoitus ja lasten puistoruokailua jatkettiin elokuulle! Seuraavaksi alkaa Oulunkylän leikkipuistorakennuksen rakennus tuhopoltetun tilalle, ja tavoite on korjata myös loput huonokuntoiset leikkipuistot.

Kaupunkipyörät tulevat ensi kesänä! Vapun jälkeen Helsingin kaduille rullaa ensimmäiset 500 uutta, nykyaikaista kaupunkipyörää, parin vuoden sisään yhteensä 1500. 

Asukastalotoiminnan jatkuminen kaupungin toimintana turvattiin! Helsingissä on kolmisenkymmentä asukastaloa. Ne yhdistävät asukasaktivismia, erilaisia toimintaprojekteja ja tavallista hengailua alueen asukkaiden kesken. Taloissa kohtaavat työ ja vapaaehtoistyö, aktivismi ja passivismi sekä työttömyys ja työllistäminen tavalla, jossa kaikki voittavat.

Metsähakkuita torjuttiin Kaunissaaressa, Jakomäessä ja Myllypurossa! Vihreiden esityksestä metsähakkuita rajattiin useilla eri alueilla, mukaanlukien Kaunissaaren rannat ja Myllypuron Hallainvuori.


Olen vetänyt Vihreää valtuustoryhmää vasta puolen vuoden ajan. Nämä saavutukset eivät siis missään nimessä ole omiani, eivätkä yksinomaan valtuutettujen ansiota. Voitoistamme pitää kiittää kaikkia vihreitä eri lautakunnissa, johtokunnissa ja hallituksissa. Niistä pitää kiittää vihreitä aktiiveja Helsingin Vihreiden yhdistyksissä, työryhmissä, kampanjoissa ja sosiaalisessa mediassa. Niistä pitää kiittää Vihreiden äänestäjiä, joilta olemme saaneet mandaattimme sekä lukuisien kansalaisjärjestöjen aktiiveja, jotka ovat näitä tavoitteita myös ajaneet. Niistä pitää kiittää kaikkia niitä kaupunkilaisia, jotka ovat näitä asioita halunneet ja olleet valmiita sen ääneen sanomaan – äänestivät he meitä tai eivät.

Siis kiitos sinulle, hyvä lukija, sinä olet osaltasi ollut tekemässä Helsingistä vihreämpää kaupunkia vuonna 2015!

Otso Kivekäs