Daily Archives: 14.12.2015

Harkintaa kouluverkkopäätökseen

Kaupunginhallitus käsittelee tänään ehdotusta, jossa valta päättää kouluverkon muutoksista siirrettäisiin kaupunginvaltuustosta opetuslautakuntaan. Käytännössä jatkossa päätökset koulujen perustamisista, hallinnollisia yhdistämisistä tai lakkauttamisista eivät tulisi lainkaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Ehdotusta perustellaan sillä, että muissa virastoissa lautakunta päättää, missä palveluita järjestetään: varhaiskasvatuslautakunta päiväkodeista, sosiaali- ja terveyslautakunta terveysasemista, nuorisolautakunta nuorisotaloista ja niin edelleen. Jos päätösvalta olisi opetuslautakunnalla, muutoksia saataisiin aikaan nopeammin kuin nyt, kun asia kulkee ensin kaupunginhallitukseen ja sitten vielä valtuustoon.

Päätösvallan siirtoa on harkittava huolella monestakin syystä.

Perusopetuslaissa määrätään, että opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Muutamissa suurimmissa kaupungeissa päätöksenteko on siirretty lautakunnille. Useimmissa kunnissa päätökset tehdään valtuustossa eikä niitä delegoida eteenpäin. Kaupunginvaltuutetut kantavat suoraan poliittisen vastuun tehdyistä päätöksistä.

Koulua ei voi kuitenkaan täysin verrata mihinkään muuhun palveluun. Lasten palveluista koulu on keskeisin – se on paikka, jonne pienet ja isommat lapset kulkevat päivittäin itse yhdeksän vuoden ajan. Ei ole samantekevää, missä päin asuinaluetta koulu sijaitsee. Koulumatkalla on suuri merkitys esimerkiksi arjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

(lisää…)