Daily Archives: 12.10.2015

Yleiskaavalla kohti uutta vihreää kaupunkia

Think big – siinä on uuden kaupungin rakentamisen idea. Haluamme lisää Helsinkiä, lisää erinäköisiä helsinkiläisiä, uusia kaupunginosia ja vanhoihin meininkiä. Työkaluna on uusi yleiskaava tänä syksynä, joka on paraikaa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä.

Taantuva kaupunki ei ole vaihtoehto. Uudet helsinkiläiset tuovat aivan uudet tarpeet. Tänne ei mahdu enempää autoja, sen sijaan saamme enemmän ratikoita, busseja ja pyöräteitä. Yleiskaavassa voidaan tehdä jalankulkijasta kingi ja vakiinnuttaa pyöräilyn baanat. Kun teemme moottoriteistä kaupunkibulevardeja on muistettava ihmisen mittakaava: onhan tilaa kivijalkakahviloille, pienille kaupoille, uusille yrittäjille, unohtamatta riittäviä julkisia palveluita. Kaupunkibulevardit ansaitsisivat hallituksen innovaatiopalkinnon. Vapautetaan tilaa autoilta ihmisille, jotka tuovat kaupunkiin elämää ja yrittämistä.

Taistelemme vahvojen viheralueiden puolesta. Vieläkin yleiskaavaehdotus pitää perata alue kerrallaan, jotta tärkeät viher- ja virkistysalueet sekä ekologiset käytävät turvataan. Edistystä ehdotuksessa kuitenkin on tapahtunut. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala kaksinkertaistetaan ja samalla perustetaan metsäinen suojeluverkosto. Näille tulee laillinen asema, kun luonnon teemakartasta tehdään oikeusvaikutteinen. Suurin konflikti yleiskaavaehdotuksessa on edelleen luontokohteiden ja tiiviyden välillä. Uskon, että on mahdollista yhdistää kasvava kaupunki ja meille tärkeiden viheralueiden määrä ja laatu.

Yleiskaavaehdotuksessa on uusia alueita, joille rakennetaan asumista. Valtio vetäytyy Malmin lentokentältä, ja sen ylläpito ei ole mahdollista kaupungin omana toimintana. Kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen siitä saa upean alueen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Samoin on hyvä siirtää Rastilan leirintäalue ja rakentaa metron varteen uusi kaupunginosa. Suurille luontoalueille en halua rakentaa. Ennen luontoalueita pitäisi käydä suunnitella tarkemmin kaupungin pienteollisuusalueet, sillä pienteollisuutta ja asumista sekoittava rakentaminen on arkea jo muualla maailmassa.

Tiivistämällä saa ekologisempaa kaupunkia. On herkkää lähteä rakentamaan ihmisten naapuristoon, jossa on tärkeitä ja merkityksellisiä paikkoja. Tiivistäminen onkin tehtävä yhdessä asukkaiden kanssa. Mm. Meri-Rastilassa asukkaiden aktiivisuus aikoinaan todisti, että asukkaat pystyvät itse parhaiten löytämään luontoalueita säästävät tiivistämispaikat. Silloinhan enemmistö valtuustosta ei halunnut kuunnella asukkaita, nyt toivottavasti asiain tila on toinen. Mahdollisuuksia luonnon ulkopuolella on, kun vain on halua. Ylöspäin pääsee ja vielä löytyy ”epätilaa”, joka ei ole oikein kenenkään käytössä.

Tule mukaan Helsingin vihreiden yleiskaavatapaamisiin!

Moisio_Elina_rintakuva_web

 

Elina Moisio 

kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Kirjoitus on julkaistu Helsingin vihreiden tiedotuslehti Heviisissä 1/2015