Daily Archives: 9.9.2015

Jukka Relander kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajaksi ja Outi Alanko-Kahiluoto jäseneksi

Helsingin vihreä valtuustoryhmä valitsi tänään ryhmäkokouksessaan uuden puheenjohtajan ja jäsenen Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuutettu Jukka Relander ja jäseneksi kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Outi Alanko-Kahiluoto.

Jukka Relander on Puu-Koskelassa asuva Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n toiminnanjohtaja ja Suomen kirjastoseuran sekä Euroopan kirjastoseurojen liiton puheenjohtaja. Hän haluaa kehittää helsinkiläistä kulttuurielämää niin, että kirjastoturistien lisäksi maahamme saapuu tulevaisuudessa myös yhä enemmän myös kulttuurituristeja.

– Helsinkiä pidetään maailman kirjastopääkaupunkina. Lautakunnan tärkeä tehtävä on huolehtia siitä, että me vastaamme tähän kutsuun. Kirjasto- ja kulttuuriasiat ovat niitä, joista olemme ja haluamme olla ylpeitä, koska Helsingissä on hyvä boogie, Relander toteaa.

Outi Alanko-Kahiluoto on herttoniemeläinen kansanedustaja sekä Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän painottaa, että kulttuurin rahoituksesta on erityisen tärkeää pitää kiinni taloudellisesti huonoina aikoina, jolloin ihmisten välinen eriarvoisuus helposti kasvaa. Helsingin on hänen mukaansa huolehdittava siitä, että kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista tulotasostaan ja asuinpaikastaan huolimatta.

– Pidän erinomaisena Helsingin kulttuuritoimen uutta pyrkimystä tuoda kulttuuria entistä enemmän myös lähiössä asuvien ulottuville. Lisäksi valtuuston on pidettävä kiinni lupauksestaan, ettei keskustakirjasto syö lähikirjastojen määrärajoja. Lähikirjastot ovat erityisen tärkeitä lähiöissä asuville, koululaisille, lapsiperheille, työttömille ja muille pienituloisille.

Emma Kari varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajaksi: Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on tasa-arvokysymys 

Helsingin vihreä valtuustoryhmä valitsi tänään ryhmäkokouksessaan varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajaksi kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Karin. Kari on kahden päiväkoti-ikäisen lapsen äiti ja hän on tehnyt pitkään töitä helsinkiläisten lasten yhdenvertaisuuden eteen.

– Subjektiivinen päivähoito-oikeus on ollut suuri saavutus suomalaisille lapsille ja naisille. Hallituksen päätös rajata työttömien vanhempien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen uhkaa eriarvoistaa lapsia. Samalla heikennetään naisten asemaa työelämässä. Erityisen ongelmallista tämä on Helsingissä, jossa äidit tekevät paljon pätkätöitä ja perheiden tilanne muuttuu usein. Me emme halua kääntää kelloja taaksepäin ja tehdä Suomesta kotiäitiyhteiskuntaa, Kari toteaa.

Kari on huolissaan kuntien mahdollisuudesta tarjota laadukasta varhaiskasvatusta.

– Varhaiskasvatus on lapsen yksilöllisen kehityksen tukemista ja lasten luokkayhteiskunnan torjumista. Se on se väline, jolla kaikille lapsille annetaan parhaat mahdolliset eväät elämään ja itsensä toteuttamiseen omasta taustasta riippumatta. Hallituksen linjaukset ryhmäkokojen suurentamisesta ja päivähoitoon kohdistuvat leikkaukset uhkaavat heikentää varhaiskasvatuksen laatua. Tätä ei pidä hyväksyä, Kari vaatii.

Jo kesäkuussa Kari ja lautakunnan silloinen puheenjohtaja Sanna Vesikansa vaativat, ettei Helsinki lähde mukaan leikkaamaan lasten päivähoidosta.

– Helsingissä on haluttu karsia päiväkotien hallinnosta ja panostaa hyvään hoitoon. Olemme palkanneet lisää ihmisiä hoitamaan lapsiamme, emme käsittelemään hakemuksia. Hallituksen esitys päivähoito-oikeuden harkinnanvaraisuudesta lisää byrokratiaa ja toimii Helsingin tavoitetta vastaan. Se heikentää lasten, naisten ja perheiden asemaa. Lisäksi se ei edes luo merkittäviä säästöjä, huomauttaa Kari.