Heti vuoden 2012 alussa kaupunginvaltuusto pääsee päättämään isosta asiasta Helsingin ilmastokuormituksen ja kaupunkirakenteen kannalta. Kalasataman uuden asuinalueen kyljessä on Hanasaaren kivihiilivoimala, johon on joko tehtävä suuria ilmansuojeluinvestointeja tai päätettävä sen sulkemisesta. Voimalaa korvaamaan on suunniteltu modernia monipolttoainevoimalaa Vuosaareen.
Helsingin vihreät pitävät parhaana ratkaisuna uuden voimalan rakentamista, mikä helpottaisi kaupunkimme ilmastokuormituksen vähentämistä ja tekisi mahdolliseksi Kalasataman alueen täyden hyödyntämisen uusien asuntojen ja työpaikkojen luomiseksi. Muista poliittisista ryhmistä riippuu, millainen päätös saadaan. Kokoomus on ehdottanut Hanasaari-päätöksen lykkäämistä neljällä vuodella eteenpäin, demarit taas haluaisivat säilyttää Hanasaaren kivihiilivoimalan käytössä vielä lähivuosikymmenet.
Vaikka Helenin voimalat on pidetty hyvässä kunnossa, ne eivät ole kovin joustavia, kun fossiilisille polttoaineille haetaan vaihtoehtoja. Kivihiilivoimalat Hanasaaressa ja Salmisaaressa on rakennettu polttamaan kivihiilipölyä, joten myös vaihtoehtoiset polttoaineet on jalostettava rakenteltaan sopivaan muotoon. Voimalat ovat myös jääneet tiiviin kaupunkirakenteen keskelle, eikä niiden tonteilla mahdu käsittelemään haketta tai pellettejä, jotka vievät kivihiiltä enemmän tilaa.
Monipolttoainelaitoksessa voisi hyödyntää monenlaisia biopolttoaineita, ja se tuottaisi sähköäkin vanhaa voimalaa enemmän. Investointi siis maksaisi itsensä takaisin alhaisempina käyttökustannuksina.
Vanhojen voimaloiden pienhiukkas-, rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöille on tulossa lähivuosina uusia puhdistusvaatimuksia. Jo 2016 astuu voimaan EU:n teollisuuspäästödirektiivi, jonka vaatimusten täyttämiseksi on joko tehtävä minimissäänkin kymmenien miljoonien investoinnit voimalaa kohti tai suljettava ne lyhyen siirtymäajan kuluessa. Kun laitoksia 1970-luvulla rakennettiin, ei niiden rakenteessa vielä osattu huomioida sen enempää nykyvaatimusten mukaista savukaasujen puhdistusta kuin vaihtoehtoisia polttoaineitakaan. Niinpä jälkikäteen tehdyt ratkaisut ovat kalliimpia toteuttaa kuin vaatimusten huomiointi jo suunnitteluvaiheessa.
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on ylittänyt Kansainvälisen ilmastopaneelin synkimmätkin ennusteet. On entistä suurempi tarve pyrkiä eroon fossiilisista polttoaineista, jotta vältetään laajojen alueiden muuttuminen elinkelvottomiksi tämän vuosisadan aikana. Tarvitaan sekä kulutukseen että energiantuotantoon vaikuttamista. Helsingin kaupungille on tehty tänä vuonna erinomainen selvitys parhaista energiatehokkuuskäytännöistä, joten myös parhaiden energiansäästötoimien valinta on entistä helpompaa.
Piia J. Häkkinen
Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtaja