Feminismen är en av grundstenarna i den gröna politiska rörelsen. De gröna i Finland har en mycket stark jämställdhetsagendagrundad på feministisk teori och praktik. Dessutom har vi varit föregångare när det gäller att problematisera en dualistisk genuspolitik och i stället lyfta fram det mänskliga livets mångfald; trans- och intersexuella personer.

Utan tvekan finns det fortfarande ett behov av en feministisk agenda inom politiken, men det betyder inte att vi skall blunda för situationer där män verkar ha oddsen emot sig.
En blick på statistiken avslöjar intressanta sociala fenomen: Risken för utslagning är större för män än för kvinnor. Många hälsoindikatorer är sämre för män än för kvinnor. I tvister gällande vårdnad av barn efter skilsmässor är män i underläge. Det här känns nästan som småpotatis i relation till läget i skolan, där grunden till framtidens samhälle nu läggs. De senaste åren har en strid ström av rapporter vittnat om stora skillnader i studieprestationer mellan pojkar och flickor inom den grundläggande utbildningen.
Den senaste PISA-undersökningen (PISA 09) fokuserade på läsfärdigheter. Våra 15-åriga flickor presterar hisnande mycket bättre än pojkarna i samma ålder. Skillnaden mätt i PISA-poäng är hela 54, vilket motsvarar det man lär sig på ett och ett halvt år! Det är betydligt mera än medeltalet för OECD-länder.
Skillnaderna jämnas inte ut när ungdomarna blir äldre. Av dem som avlade examen vid ett finländskt universitet år 2010 var kvinnornas andel 58 %.
Felet ligger inte hos pojkarna. Jag vill inte veta av flumkommentarer i stil med att ”pojkar är pojkar”. Feminismens stora förtjänst är att vi har lärt oss att söka efter orsakerna till ojämlikhet i sociala och samhälleliga strukturer.
Vad är det då som är fel med vårt nuvarande skolsystem? Vad är orsaken till att pojkar presterar sämre enligt många av de indikatorer vi nu har i bruk? Tyvärr har jag inte ännu svaret på dessa frågor. Temat har nog diskuterats på seminarier och i möten mellan pedagoger, men någon riktigt bra analys och trovärdig förklaring till de stora skillnaderna har jag inte ännu stött på. Jag hoppas att det finns forskare, som grunnar på detta i skrivande stund.
Vårt samhälle har inte råd att lämna halva begåvningspotentialen outnyttjad eller att låta nya klyftor av ojämlikhet uppstå. Det är dags för en aktiv genusstrategi för den grundläggande utbildningen i Helsingfors!
Sedan flera år tillbaka finns en livskraftig mansrörelse inom De gröna i Helsingfors. Till dem som har stuckit ut sin skäggiga haka hör bland andra Jukka Relander. Välkommen med du också!
Bernt Nordman
ordförande för utbildningsnämndens svenska sektion
http://www.vihreamiesliike.fi/