Sosiaali- ja terveystoimi ollaan yhdistämässä Helsingissä. Järkevä päätös, joka toivottavasti alentaa raja-aitoja ja johtaa entistä parempiin hoitoketjuihin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Valtuusto päättää yhdistämisestä piakkoin.
Osana yhdistämistä on punnittu päivähoidon paikkaa ja organisoitumista. Syytä onkin, sillä lasten määrä Helsingissä kasvaa. Kaupungissa asuvien lasten määrä ylittää ennusteet. Yhä useampi perhe valitsee asuinpaikakseen kaupungin eikä muutakaan kehyskuntiin. Näin olen itsekin tehnyt. Se tarkoittaa vähän pienempää asuntoa, mutta eipähän tarvitse käyttää päivässä tuntia työmatkoihin suuntaansa. Eikä tarvitse pakkasaamuna nousta etsimään autoa lumesta tai kolaamaan tietä postilaatikolle. Kerrostalossa joku muu tekee pihatyösi.
Päivähoito on palvelu, jonka laadun perusteella monet perheet valitsevat asuinsijansa. Päivähoidosta onkin tarkoitus tehdä Helsingissä oma virastonsa. Siitä ei tulekaan mikään pieni virasto, sillä suomenkielisessä päivähoidossa työskentelee tällä hetkellä noin 5000 ihmistä. Alun perin kannatin itse sitä, että päivähoito olisi oma linjansa opetustoimessa, kuten siellä nyt on vaikkapa peruskoulutus, lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus. Omalle virastolle on kuitenkin hyvät perustelut.
Nyt ehdotetaankin päivähoidolle omaa virastoa, mutta sosiaali- ja terveystoimen johtajan alaisuuteen. Paikka ei ole huono, mutta paljon parempi ja loogisempi paikka olisi opetustoimi.
Maan hallitus on siirtämässä varhaiskasvatusta sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen linkki esiopetukseen ja kouluihin vahvistuu. Monet kunnat ovat jo noudattaneet tätä ja siirtäneet päivähoidon opetustoimeen. Kokemukset ovat olleet hyviä. Helsinkikin on siirtänyt ruotsinkielisen päivähoidon opetustoimeen.
Kokoomus ja demarit ovat olleet valtakunnallisesti tekemässä tätä uudistusta. Aikaisemmissa keskusteluissa monet sieltä ovat lämpimästi kannattaneet opetustoimea oikeana paikkana. Päätöksen hetkellä ääni kellossa on muuttunut. En juuri keksi muuta selitystä kuin että demareilla ja kokoomuksella on sopimus siitä, että tällä vaalikaudella he eivät muuta apulaiskaupunginjohtajien rootelijakoa tai poliittista tasapainoa. Mikä pitkälti selittää senkin, että vihreillä on edelleen kaupungin toiseksi suurimpana puolueena räikeä aliedustus poliittisissa apulaiskaupunginjohtajissa.
Kun päivähoidon oma virasto perustetaan, tärkeintä on kuitenkin huomioida, ettei se ei rakenna raja-aitoja ympärilleen. Että yhteistyö ja vuorovaikutus sekä opetustoimen että sosiaalitoimen kanssa olisi jatkuvaa ja aitoa. Ja ettei se rakenna itselleen lisää byrokratiaa, hallinnon tasoja, päällikköjä ja tukipalveluja. Koko sosiaali- ja terveystoimen muutos pitää toteuttaa siten, että henkilöstö on muutoksen suunnittelussa mukana ja tehdään aitoa työtä yhteisten toimintatapojen ja arvojen luomiseksi.
Elina Moisio
kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu