Helsingin vihreä valtuustoryhmä kannattaa sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämistä.  Yhdistämällä virastot voidaan parantaa palveluprosesseja, edistää yhden luukun periaatetta sekä panostaa nykyistä tehokkaammin ennaltaehkäiseviin toimiin.
Oikean paikan löytäminen nyt sosiaaliviraston alla olevalle päivähoidolle on tärkeä osa sosiaali- ja terveystoimen uudistusta. Vihreät ajavat päivähoidolle omaa virastoa sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan hallinnan alle.
– Oma virasto nostaa päivähoidon painoarvoa sekä osoittaa, että Helsinki pitää lapsiperheitä ja päivähoitoa arvossaan. Oikea paikka päivähoidon virastolle olisi opetustoimi. Valtakunnallinenkin kehitys nivoo varhaiskasvatuksen osaksi opetustoimea, toteaa vihreän kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio.
Ehdotuksellaan vihreä valtuustoryhmä tähtää varhaiskasvatuksen profiilin nostoon sekä päivähoidon resurssien kasvattamiseen. Omassa virastossa voitaisiin panostaa entistä voimakkaammin päivähoidon laatuun: pieniin ryhmäkokoihin, pätevään henkilöstöön, joustaviin tilaratkaisuihin ja monipuoliseen ruokaan.
Omana virastona päivähoito voi luontevasti tukea jatkumoa neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun välillä. Uuden viraston tulee panostaa raja-aitojen rikkomiseen ja tiiviiseen sosiaali- ja opetustoimen väliseen yhteistyöhön. Henkilöstön tulee olla muutoksen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä. Omasta virastosta on hyviä esimerkkejä muista kunnista ja tällä uudistuksella Helsinki olisi samalla suunnalla valtakunnallisen kehityksen kanssa.
Lisätietoja:
Elina Moisio, vihreän kh-ryhmän puheenjohtaja
puh. 040 575 5988
s-posti elina.moisio@vihreat.fi