Viime keväänä tekemäni valtuustoaloite, joka käsitteli siirrettävän päiväkotimoduulin sijoittamista Munkkiniemeen, sai miellyttävän vastauksen. Erityisesti minua ilahduttaa, että esittelijä on lisännyt tekstiin: ”Ruotsin mallin mukainen yksikkö kerrallaan siirrettävä tyyppipäiväkotiratkaisu olisi tärkeää saada kokeiluun mahdollisimman pian. Näin voitaisiin säästää kustannuksia ja päivähoidon ruuhkahuippuihin voitaisiin vastata nopeammin”.
Tälläkin hetkellä Helsingissä on käytettävissä siirrettäviä ns. paviljonkipäiväkoteja mm. Lauttasaaressa, joka on ollut Munkkiniemen lisäksi niitä alueita, joissa ei jo olemassa olevasta rakennuskannasta ole löytynyt päivähoidolle sopivia tiloja. Paviljonkipäiväkodit on voitu sijoittaa väliaikaisilla käyttötarkoituksenmuutosluvilla mm. puistojen laitaan. Paviljonkipäiväkotien ongelmana on kuitenkin ollut kalliit siirtokulut ja rakennuskulut, jotka lähes vastaavat pysyvän rakennuksen rakennuskuluja. Tästä huolimatta näitä siirrettäviä vaihtoehtoja tulisi edelleen kehittää ja pikaisesti lisätä, koska päivähoidon ruuhkahuiput vaihtelevat alueittain  eikä siksi ole aina järkevää rakentaa uusia pysyviä rakennuksia. Lisäksi uuden rakentaminen on luonnollisesti hitaampi prosessi kuin moduulin siirtäminen. Ruotsissa on siirrettäviä moduuleja eli ns. tyyppipäiväkotiratkaisua on käytetty runsaasti ja sieltä meidän kannattaisikin ottaa oppia ja evästystä.
Pidän erityisen tärkeänä sitä, että lapsilla olisi mahdollisuus päästä päiväkotiin, joka on kohtuullisen lähellä heidän kotiaan ja vanhempien kulkureittejä. On erittäin epämielekästä pidentää pienen lapsen hoitopäiviä pitkillä kulkumatkoilla kodin ja päiväkodin välillä. Annan arvoa myös sille, että lapsi voi mahdollisesti käydä päiväkotia niiden lasten kanssa, joiden kanssa hän myöhemmin aloittaa myös koulutien. Lisäksi tämän tyyppisten moduuliratkaisujen muunneltavuutta tulisi jatkossa vielä ennestään lisätä. Parasta olisi, jos siirrettävä moduuli voisi tarpeen mukaan toimia tilana päivähoidolle, esiopetukselle, kouluopetukselle, iltapäivätoiminnalle tai vaikkapa nuorisotilana tai senioritoiminnan tilana. Silloin moduulia ei edes tarvitsisi ehkä niin usein siirtää.
Annika Andersson
varavaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen