Helsingin Vihreät ry etsii määräaikaiseen työsuhteeseen
KUNNALLISVAALIPÄÄLLIKKÖÄ
ajalle 1.1.2012 – 30.11.2012
Helsingin Vihreät ry on Vihreän liiton piirijärjestö, johon kuuluu 14 jäsenjärjestöä. Vihreillä on Helsingissä neljä kansanedustajaa ja 21 kaupunginvaltuutettua. Jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä noin 2000 henkilöjäsentä.
Vaalipäällikön tehtäviin kuuluu vetovastuu vihreiden vuoden 2012 kunnallisvaalikampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta Helsingissä. Alkuvuodesta vaalipäällikkö osallistuu myös tammikuussa pidettävien presidentinvaalien kampanjan toteutukseen Helsingissä. Kampanjan suunnittelun lisäksi työ sisältää Helsingin Vihreiden jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan koordinointia ja avustamista sekä tapahtumajärjestelyjä ja taloushallinnan ja tiedotuksen tehtäviä.
Tehtävään valittavalta edellytetään ahkeruutta ja oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja sekä vihreää arvomaailmaa. Eduksi lasketaan kampanjointi- ja järjestökokemus sekä hyvä ruotsin kielen taito.
Tehtävä on kokopäiväinen 37,5 tuntia viikossa ja palkka 2 250 euroa kuukaudessa.
Hakemukset on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen hevi@vihreat.fi viimeistään 2. joulukuuta. Haastattelut järjestetään viikolla 50.
Lisätietoja antavat Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja Outi Silfverberg, puh. 040 754 3313 sekä puheenjohtaja Ville Ylikahri, puh. 041 516 5671.