Styrelsen för de Gröna i Helsingfors har valt Outi Silfverberg som tf. verksamhetsledare. För tillfället arbetar hon som verksamhetsledare för Nylands Gröna (vikarie för mammaledighet) och har tidigare varit anställd som kurssekreterare för miljö- och utvecklingskonsultföretaget Planpoint. Outi har också erfarenhet som organisationssekreterare för Yhdyskuntasuunnittelun seura och har deltagit aktivt i verksamheten av flera miljöorganisationer.
Verksamhetsledare Maaria Haikarainen har beviljats studieledigt 12.9. – 31.7.2012