Då de stora åldersklasserna lämnar sina arbeten och går i pension, kommer andelen finländare i arbetsför ålder att sjunka dramatiskt. För att förhindra att kostnaderna av de stora åldersklassernas pensioner och våra gemensamma skulder lämnas över till de yngre generationerna, är det viktigt att få Finlands ekonomi i balans.
I offentligheten har det varit mycket prat om behoven av bättre effektivitet i ekonomin, längre arbetskarriärer och förstärkning av statens skattebas. Mindre har det talats om behoven av nya arbetsplatser på den privata sektorn, och hur de kan uppnås.
Förstå mig inte fel, arbetslivet behöver mera flexibilitet grundad på arbetarens behov, mera arbetsvälstånd och staten behöver bättre beskattning, men företagsamhet borde uppmuntras i högre grad.
Arbetslivet är i mitten av en förändring, och allt fler av oss arbetar som företagare. När de gamla skorstensarbetsplatserna flyttar bort eller förändras, kommer de nya arbetsplatserna födas i små och medelstora företag. Framtidens Nokia är inte en stor firma, utan ett livligt växtsamhälle av många små plantor. Därför måste politiken och beskattningen stöda företagarna.
Kontrollerad risktagning hör till företagsamhet, men risken får inte vara för stor. I synnerhet företagarens sociala trygghet borde förbättras och anställningen av den första arbetaren göras lättare. Också obligationen att börja betala moms borde höjas från det nuvarande 8000 euro för att göra det lättare att starta företag. 80 procent av företagarna har högst medelinkomst, och en fjärdedel tjänar bara 1000 euro per månad. Företagarna bör också betala sina skatter, men vi borde ordna det här på ett sätt som uppmuntrar till att skapa nya arbetsplatser.
Det är inte heller alls betydelselöst om man som företagare råkar vara en man eller en kvinna: företagarens värld är faktiskt delad mellan könen. För kvinnoföretagare är kostnaden av barn beroende på föräldraledigheten mycket högre. Det är viktigt att de här kostnaderna delas mellan alla arbetsgivare för att göra företagarens situation lättare och förbättra de unga kvinnornas situation på arbetsmarknaden.
Utöver att stöda människor att börja med företagande, borde vi också stöda forskning, produktutveckling och tillväxt. En större del av företagsstöden borde användas till att skapa nytt, istället för att stöda saker som inte är ändamålsenliga. Finland är ett ingengörsdrivet land, men innovation och färdiga produkt fordrar också mångsidig kreativitet.
Vi behöver politik som uppmuntrar till kreativitet, arbete och företagande.
Tuuli Kousa
Master of Laws, kommunikationsschef, stadsfullmäktigeledamot